Een zeer doelgericht plan

De strategische ontwikkeling van Solvay heeft een constante focus: een stap voor stap transformatie om het potentieel van het bedrijf volledig te benutten. Ten eerste heeft een grondige herziening van onze portefeuille ervoor gezorgd dat we een multi-gespecialiseerde onderneming zijn geworden die geavanceerde grondstoffen en chemicaliën produceert. Daarna volgde een hervorming van onze organisatie en cultuur waarbij we ons duidelijk meer op ons klanten zijn gaan richten. Nu hebben we een sterke positie om onze ontwikkeling voort te zetten en groei te realiseren.

2012-2017 Meer synergie en groei dankzij aangepaste portefeuille

2012-2017 - Meer synergie en groei dankzij aangepaste portefeuille

In 2012 zijn we onze strategische ontwikkeling begonnen door ons bedrijfsmodel grondig te herdefiniëren. We hebben onze portefeuille getransformeerd en daarmee Solvay. We zijn veranderd van een chemieconcern naar een multi-gespecialiseerde onderneming met geavanceerde grondstoffen en chemicaliën.

Als leverancier van oplossingen hebben we ons bedrijf aangepast aan de groeimarkten die nu het merendeel van onze omzet voor hun rekening nemen. We mogen nu veel nieuwe namen tot onze belangrijkste klanten rekenen.

Dankzij de bedrijfstransformatie hebben we aanzienlijke synergie kunnen realiseren. We hebben niet langer een grotendeels gespreide portefeuille, afhankelijk van cyclische markten, maar een meer gefocuste portefeuille met zeer gespecialiseerde producten en oplossingen, op maat gemaakt om een oplossing te bieden voor de uitdagingen waar onze klanten voor staan. Dit betekent dat we meer waarde creëren voor onze klanten en voor Solvay. Duurzaamheid staat centraal in onze activiteiten, onze ambitie en onze strategie. Met verstrekkende duurzaamheidsdoelstellingen, onze geïntegreerde denkrichting, ons Sustainable Portfolio Management-instrument en het Solvay Way-programma hebben we van duurzaamheid een onderdeel gemaakt van onze besluitvorming, van innovaties tot investeringsprojecten. Daardoor is het nu een belangrijke aandrijver voor groei van ons bedrijf.

50%

Verkoop gegenereerd door duurzame oplossingen

>50%

omzet op BBP + markten

>70%

omzet gegenereerd door groeimotoren

~33%

Verkoop in elke hoofdregio

2018 De klant staat centraal in onze organisatie en cultuur

2018 - De klant staat centraal in onze organisatie en cultuur

2018 was beslissend voor de vereenvoudiging en stroomlijning van onze organisatie en processen waardoor Solvay flexibeler is geworden, meer naar buiten gericht en met binnen de hele Groep meer focus op de behoefte van onze klanten, van het bestuur tot de werkvloer. Solvay wil haar klanten beter begrijpen en langdurige relaties met hen opbouwen om gezamenlijk innovatieve oplossingen te creëren waarmee zij hun uitdagingen het hoofd kunnen bieden.

Ook zijn we begonnen met een diepgaande culturele transformatie, om groei te ondersteunen en ons potentieel volledig te benutten. Dankzij nieuwe werkmethodes en drie gedragsregels – ik vertrouw, ik neem weloverwogen risico’s, ik richt me op de behoefte van de klant – willen we met onze klantgerichtheid en samenwerking in 2019, en daarna, een stap verder gaan, onze mensen ondersteunen en innovaties versnellen. We grijpen de kansen die digitalisering bieden om de operationele uitmuntendheid, die steeds één van de belangrijkste kwaliteiten van Solvay is geweest, verder uit te bouwen. Dit verbetert de ervaringen voor medewerkers, ondersteunt onze culturele transformatie en zorgt voor innovatie van onze industriële processen.

Connecties en creativiteit bevorderen in het nieuw hoofdkantoor van Solvay te Brussel

Innoveren, samenwerken, duurzaam handelen voor de samenleving, open zijn en verbonden met de wereld – dit is de geest die de transformatie van Solvay en de heruitvinding van het 22 hectare grote terrein dat al sinds 1953 veel van zijn activiteiten heeft gehuisvest, begeleidt.

Het is de ambitie van Solvay om zijn werknemers samen te brengen in één modern gebouw en de site te transformeren in een bruisende campus die de nieuwe Solvay toont, en de humanistische visie van de Groep op wetenschap tot uitdrukking brengt, innovatie bevordert, talent aantrekt en zijn mensen trots maakt.

De site zal gewijd zijn aan hoogtechnologische innovaties op het gebied van chemie en geavanceerde materialen. Van daaruit is het de missie van Solvay om haar eigen Onderzoeks- & Innovatie-activiteiten te laten groeien, evenals die met haar partners: startups, universiteiten en onderzoeksinstellingen die oplossingen creëren voor een snel evoluerende samenleving.

New Solvay headquarters in Brussels (photo)

2019-2021+ Het potentieel van Solvay volledig benutten

2019-2021+ - Het potentieel van Solvay volledig benutten

Vandaag en morgen streeft Solvay ernaar de organische groei te maximaliseren. Onafgebroken klantgerichtheid en duurzame innovatie zullen de dubbele drijfveren zijn, ondersteund door onze nieuwe cultuur en onze toegewijde mensen. We willen de leidende leverancier zijn van duurzame oplossingen voor onze klanten. We hebben onze extra-financiële doelstellingen bevestigd. Wat broeikasgassen betreft, zijn we in absoluut opzicht overgegaan tot een verbintenis die erop gericht is onze uitstoot met 1 miljoen ton te verminderen.

We maken gebruik van onze belangrijkste bedrijfsmiddelen:

Innovatie

We gaan sneller innoveren door nieuwe manieren van werken te introduceren gebaseerd op samenwerking, en door onze interne en externe connecties te benutten. Innovatie is een essentiële factor voor klantgerichtheid en we zullen de samenwerking met klanten in onze 21 grote onderzoekscentra intensiveren. In Brussel hebben we besloten om een uniek Advanced Materials Science Applications Center te bouwen, waar we samen met onze klanten prototypen gaan ontwerpen en testen, voornamelijk in de lucht- en de automobielindustrie. Met 1.000 wetenschappers en ingenieurs zal ons nieuwe onderzoekscentrum in Lyon van wereldklasse en Solvay’s grootste zijn. Haar digitale expertise zal de kwaliteit van ons onderzoek versnellen en verbeteren.

We blijven ervoor zorgen dat al onze innovatieprojecten voldoen aan duurzaamheidsdoelstellingen. Ook stimuleren we gezamenlijke innovaties om de transitie naar een circulaire economie te versnellen, in toenemende mate een strategische prioriteit voor onze klanten.

Nauwe relatie met de klant

Binnen de gehele Groep willen we nauwe relaties met de klant opbouwen, waarbij we investeren in onze frontline-teams en deze opleiden, en ervoor zorgen dat onderzoekers en marketingcollega’s samenwerken aan oplossingen die van toegevoegde waarde zijn voor de klant. We werken aan de ontwikkeling van een nieuw Net Promoter System, waarmee onze frontline-teams direct feedback krijgen van klanten, en zo verandering in gedrag en voortdurende verbetering stimuleren, en we ons bij onze belangrijkste klanten kunnen onderscheiden. Ons nieuw geïntegreerd Excellence Center zal tevens onze kerncompetenties coördineren en de GBU’s helpen het beste te halen uit onze bedrijfsmiddelen.

Talenten

We willen blijven waarborgen dat onze talenten het verschil uitmaken voor de kwaliteit van onze projecten. We willen hen helpen een denkrichting te ontwikkelen die gebaseerd is op ondernemerschap en samenwerking. Grotere diversiteit binnen ons team is een prioriteit. We gaan dan ook op zoek naar die profielen die bijdragen aan innovatie en met de juiste vaardigheden bijdragen aan onze groeiactiviteiten. Het Excellence Center, ingericht op verandering en op specialisaties, zal tevens dienen als kweekvijver voor talent om een cultuur binnen de Groep te realiseren die gebaseerd is op uitmuntendheid.

Onze talenten ontwikkelen

In mei 2018 werd in Europa een pilotprogramma gestart over entrepreneurial leadership voor “Leaders of the Future” van Solvay. De pilot werd ontwikkeld in samenwerking met Ashoka, een van de tien invloedrijkste ngo’s ter wereld. Vijf Solvay Talenten werden uitgenodigd om samen te werken met vijf Ashoka Fellows Social Entrepreneurs. De Talenten zeiden dat het programma hen hielp verantwoordelijke, doeltreffende leiders te zijn en een ondernemende mindset te ontwikkelen. Een tweede pilot, die verder bouwde op de eerste, werd in november 2018 gestart in Noord-Amerika, voor zes Solvay Talenten deze keer.

NGO Ashoka (logo)

LinkedIn Talents Award 2018

Solvay heeft daarnaast de LinkedIn Talent Awards 2018 – Best Employer Brand gewonnen. De prijs vormt een erkenning van de bijzonder moderne communicatiestrategie om internationaal talent aan te trekken.

LinkedIn Talents Award 2018 (logo)