Innovaties versnellen

De passie voor innovatie binnen Solvay vindt zijn oorsprong bij onze oprichter, Ernest Solvay, en is ook nu nog volop aanwezig binnen de Groep. Onze klanten vertrouwen op onze wetenschappelijke kwaliteit en onze uitgebreide, maar gebalanceerde technologieportefeuille. Dit zijn slechts twee van de bedrijfsmiddelen op basis waarvan wij in staat zijn te creëren en innoveren, duurzame oplossingen te leveren voor toekomstige problemen met een focus op interne en externe samenwerking die baanbrekende innovaties mogelijk maken.

Dynamisch innovatieportfoliobeheer

Een gezonde innovatieportefeuille is een belangrijke prioriteit voor Solvay en we gebruiken verifieerbare gegevens om alle projecten te beoordelen op duurzaamheid, te verwachten succes, waarde en de beschikbaarheid van interne middelen. Dat betekent dat onze innovaties aansluiten op de behoeftes binnen de markt, te beginnen bij Proof of Concept.

We gebruiken ons Sustainable Portfolio Management (SPM)-instrument om bij elke belangrijke ontwikkelingsfase een volledige analyse te maken van alle O&I-projecten. Dat waarborgt dat we alleen die projecten kiezen met een bewezen duurzaamheid.

2.200

Medewerkers

€ 352 mln.

O&I effort

264

Octrooiaanvragen

19%

Nieuwe verkoopratio*

*% van producten / toepassingen <5 jaar

75%

van de verwachte inkomsten van de O & I-pijplijn moet komen van "Duurzame oplossingen”

1.500

Intellectual Property overeenkomsten met klanten en academische instellingen

Nicolas Cudré-Mauroux, Group General Manager, Research & Innovation (photo)
We hebben besloten een procedure te ontwikkelen die onze capaciteit om baanbrekende innovaties te leveren verbetert en waarbij nieuwe mogelijkheden om toekomstige groei te creëren worden onderzocht, aangestuurd door zowel O&I als de bedrijfsonderdelen.
Nicolas Cudré-MaurouxAlgemeen Directeur Onderzoek & Innovatie van de Groep

Research and Innovation

Samenwerken aan innovatie

Wij stimuleren samenwerking. De toenemende complexiteit van technologieën betekent dat we niet langer alleen kunnen innoveren. Daarom is samenwerking van groot belang binnen Solvay, binnen onze teams en daarbuiten. We moedigen onze teams aan om over de verschillende onderdelen heen samen te werken, de beste praktijken uit te wisselen en synergie te realiseren. We initiëren open innovatieprojecten in samenwerking met externe onderzoekers, start-ups of klanten.

Door te investeren in of nauwe samenwerking met startups kan Solvay zijn portfolio uitbreiden en de levering van oplossingen versnellen. In sommige gevallen nemen externe teams nieuwe technologieën meteen mee naar de laatste ontwikkelingsfase, waarbij we met onze expertise de ontwikkeling snel kunnen afronden om het eindresultaat op de markt te brengen. Onze recente investering in Solid Power (USA), marktleider op het gebied van vaste batterijen, en NOHMs Technologies (USA), een aanbieder van oplossingen voor veiligere batterijen, zijn voorbeelden van deze aanpak met focus op elektrische voertuigen.

€ 80 mln.

Toegewezen aan fondsen en startups

Samenwerking met EPFL in modelleringsproject op atomische schaal

Solvay en de Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) werken samen. Ze gebruiken modellering op atomische schaal om meer inzicht te krijgen in belangrijke chemische reacties en de eigenschappen van de verkregen stoffen te verbeteren. Voor EPFL maakt het samenvoegen van de expertise op het gebied van scheikunde, quantummodellering en machine learning het mogelijk om complexe chemische reacties te bestuderen vanuit een compleet nieuwe hoek. Solvay kan met behulp van modellering de beste potentiële composieten identificeren en de kosten beheersen. “Bij innovatie draait het meer om het overzetten van technologie uit het laboratorium naar industriële toepassingen. Dit kan worden verbeterd door de uitdagingen van de industrie op te nemen in de vergelijking,” vertelt Marc Gruber, Vice President for Innovation bij EPFL. Andere projecten volgen waarschijnlijk snel.

Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (photo)

Dichter bij onze klanten komen. De onderzoekers van Solvay werken nauw samen met hun marketingcollega's om hun inzicht in de klantbehoefte te verbeteren en met oplossingen te komen die aan die behoefte voldoen.

We ondersteunen onze teams en bevorderen diversiteit. Succesvol innoveren is mede afhankelijk van gemotiveerd en divers personeel. Zo bestaan de onderzoeksteams van Solvay niet alleen uit scheikundigen, maar ook uit natuurkundigen en wiskundigen, aangezien wetenschappers met verschillende profielen verschillende wegen bewandelen naar nieuwe ideeën. Ook stimuleren we onze O&I-teams om meer ondernemerschap te tonen, waarbij een weloverwogen risico niet uit de weg wordt gegaan.

(photo)

We maken gebruik van digitale ontwikkelingen. Digitale technologie is van belang voor de ontwikkeling van betere en snellere industriële processen. Kunstmatige intelligentie, machine learning of moleculaire modellering zorgen voor betere processen en verbeteren niet alleen de productiviteit, veiligheid, kostenefficiëntie en het kapitaalrendement, maar zorgen ook voor minder uitstoot van CO2 en minder verbruik van grondstoffen. Ter ondersteuning van onze inspanningen op het gebied van moleculaire modellering hebben we besloten een nieuw ontwikkelingsteam op te zetten die worden gehost door onze chemici in onze O&I-centra.

Netwerken op het hoogste niveau

Het netwerk van Fellows-wetenschappers is een vehikel om technologieën, best practices, recruitment en contacten te delen. “Mijn voornaamste rol als Fellow is het ontwikkelen van competenties en technologieplatforms ter ondersteuning van de ontwikkeling van producten die beantwoorden aan de toekomstige behoeftes van onze klanten”, zegt Rob Maskell, Solvay O&I Fellows Network-expert in moleculaire structuren. Na een jaar als Fellow zegt hij veel meer inzicht te hebben in de onderliggende wetenschap en technologie op een fundamenteel niveau dat beschikbaar is binnen Solvay in zijn geheel. De Solvay Fellows zijn allen internationaal befaamde wetenschappelijke experts die de onderzoeksrichtingen van Solvay aan de kaak stellen en de Groep in contact brengen met externe partners.

Om dit netwerkbeleid op het hoogste niveau uit te breiden, heeft het Science Advisory Board van Solvay een team van wereldberoemde wetenschappers samengesteld, waaronder professor Ben Feringa (Rijksuniversiteit Groningen, Nederland), winnaar van de Nobelprijs voor Scheikunde 2016, professor Avelino Corma, (universiteit van Valencia, Spanje) en professor Zhenan Bao (Standford University, VS). Het is hun belangrijkste missie om de onderzoeksrichting van Solvay voor de lange termijn op de proef te stellen en ons te helpen nieuwe uitdagingen en baanbrekende mogelijkheden te ontdekken in de chemie van de toekomst.

(photo)