Duurzaamheid verankeren

Duurzaamheid is een belangrijk aspect voor de Groep. Het staat aan de basis van het succes van de strategie en de prestaties van de Groep, en is een topprioriteit voor onze leidinggevenden en alle andere medewerkers. Het maakt een stevig, onlosmakelijk onderdeel uit van onze strategie en onze besluitvorming. Hierdoor hebben we een goede uitgangspositie om nieuwe marktkansen te grijpen die zich voordoen nu de ontwikkeling naar een duurzamere economie doorzet.

Duurzaamheid stimuleren

Raad van Bestuur en uitvoerend comité Ontwikkelen van de strategie en het bewaken daarvan

Raad van Bestuur en uitvoerend comité

Het Bestuur is een groot voorstander van de duurzaamheidsaanpak van Solvay:

 • MVO-risico’s vormen een integraal onderdeel van het risicobeheerproces van het bedrijf en deze risico’s worden beoordeeld door het risicocomité.
 • De auditcommissie bekijkt daarentegen alle gegevens, zowel financieel als extra-financieel.

Het uitvoerend comité:

 • Bepaalt de strategie, keurt doel- stellingen goed (inclusief de nieuwe CO2-doelstelling van 2018).
 • Bewaakt de uitvoering, inclusief de resultaten van de jaarlijkse zelfevaluatie, Solvay Way.
 • Karim Hajjar (CFO en lid van het uitvoerend comité) houdt sinds 2018 op het niveau van het uitvoerend comité toezicht op duurzaamheid, waardoor de integratie van duurzaamheid in financiële waardecreatie wordt versterkt.
 • De Climate Supervisor, Vincent De Cuyper, waarborgt dat klimaatkwesties worden meegenomen in alle belangrijke strategische beslissingen die de Groep neemt.

Functie duurzame ontwikkeling Coördinatie en toezicht

Functie duurzame ontwikkeling

 • Rapporteert aan de CFO.
 • Consolideert de Solvay Way-zelfevaluatie.
 • Presenteert de resultaten aan de Raad van Bestuur en het uitvoerend comité.

GBU’sToepassing

GBU’s

Toepassing binnen GBU’s in 2018 met de identificatie van Heads of Sustainability binnen de verschillende lea-dership teams van de GBU’s:

 • Eén aanspreekpunt voor het leadership team en de voorzitter van de GBU voor duurzaamheidskwesties.
 • Met beslissingsbevoegdheid en met een volledig overzicht van de strategie en activiteiten van de GBU, is deze verantwoordelijk voor integratie van duurzaamheid in het besluitvormingsproces.

Solvay Way: Kampioenen en correspondenten zorgen voor de toepassing van het Solvay Way-proces op alle sites, GBU’s en Corporate Functions:

 • Stimuleert collega’s om bepaalde doelstellingen te halen.
 • Stellen actieplannen op om proces en praktijk te verbeteren.

MedewerkersDagelijkse activiteiten

Medewerkers

 • Beoordeelt eigen voortgang.
 • Stelt per belanghebbendengroep verbeterpunten vast.
 • Ontwikkelt verbeterplannen voor integratie van duurzaamheid binnen eigen entiteit.

Solvay Way, duurzaamheid onderdeel van elk besluit

Solvay Way is het programma voor maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen de Groep. Daarmee houden we vast aan onze afspraak om duurzaamheid een fundamenteel onderdeel te maken van ons bedrijf, zodat de verwachtingen van onze belanghebbenden geïntegreerd worden in onze strategie, activiteiten en besluitvorming.

In lijn met de ISO 26000-norm is Solvay Way een instrument voor sturen en meten, waarbij onze ambities op het gebied van duurzame ontwikkeling worden vertaald naar concrete acties en duidelijke verantwoordelijkheden. Het geeft de procedures weer die waarborgen dat we de afspraken met onze belanghebbende respecteren, zodat onze managers de vooruitgang kunnen beoordelen en kunnen bepalen welke verbeteringen nog nodig zijn.

Benadering en beheer van Solvay Way

Pascal Chalvon-Demersay, Group Chief Sustainability Officer (photo)
We zijn er bij Solvay van overtuigd dat groei niet gerealiseerd mag worden ten koste van onze planeet. Als onderdeel van onze transformatie is deze overtuiging nog versterkt en is duurzaamheid een nog fundamenteler onderdeel geworden van de bedrijfscultuur van Solvay en van de manier waarop onze teams dagelijks te werk gaan. Een voorbeeld van hoe we dit realiseren is de digitale versie van Solvay Way. Deze werd in 2018 geïntroduceerd en heeft de toegankelijkheid verbeterd en de samenwerking en uitwisseling op het gebied van duurzaamheid binnen de hele Groep verbeterd.
Pascal Chalvon-Demersay, Chief Sustainability Officer