Remuneratie ter beloning en om waarde te creëren

Solvay hecht waarde aan een evenwichtig remuneratiebeleid voor alle medewerkers, van onze CEO en leden van het uitvoerend comité tot onze teams wereldwijd. Ons beleid stimuleert duurzame waardecreatie en weerspiegelt de essentiële balans tussen korte en lange termijn. Variabele vergoedingen hangen af van de implementatie van de strategie van de Groep en de mate waarin zowel financiële als extra-financiële doelstellingen behaald zijn.

Het remuneratiebeleid van Solvay is nauw verbonden aan de totale prestaties van de Groep. Remuneratiepakketten bestaan uit bedrijfs- en duurzaamheidsdoelstellingen, waaronder veeleisende doelen voor topmanagement wat de uitstoot van broeikasgassen betreft. Deze tweeledige aanpak stimuleert duurzame waardecreatie en realisatie van kortetermijndoelen.

Omdat wij van mening zijn dat iedere medewerker op beide fronten bijdraagt aan de prestaties van Solvay, kent de remuneratie van alle medewerkers een variabel element. Voor managers gaat het om kortetermijnvergoedingen, terwijl de overige medewerkers allemaal deelnemen aan ons Global Performance Sharing Plan, dat gebaseerd is op financiële en extra-financiële doelstellingen. Dit jaarlijkse programma werd in 2018 voor het vierde achtereenvolgende jaar toegepast.

Amparo Moraleda, Board Member (photo)
Remuneratie is een krachtig instrument om de manier waarop wij werken en onze prioriteiten te communiceren, en zorgt voor aansluiting tussen de waarden en acties van de Groep. Remuneratie moet eerlijk zijn en een goede positie innemen in onze marktomgeving om toptalent te kunnen aantrekken en behouden.
Amparo Moraleda, Bestuurslid

Een robuuste benadering van de remuneratie voor de CEO

Remuneratie is een belangrijk onderdeel in de discussies tijdens het programma van Solvay inzake aandeelhoudersbetrokkenheid. We luisteren actief naar onze aandeelhouders en vragen hun mening inzake onze bestuurlijke aanpak, waaronder de remuneratie.

Conform de marktpraktijk bestaat het remuneratiepakket van onze Chief Executive Officer uit Kortetermijnvergoedingen (KTV) en Langetermijnvergoedingen (LTV), alsmede een vast basissalaris. Gedurende deze transitieperiode, met de komst van een nieuwe CEO, wordt de remuneratiestructuur voor de CEO niet veranderd. De details inzake de remuneratie van de vertrekkende CEO staan in het betreffende onderdeel in het verslag van de Raad van Bestuur.

Verslag over de remuneraties

CEO vergoeding Totale vergoeding CEO op doel voor 2018

KORTE TERMIJN (DIT JAAR)
Basissalaris 28,5%
KTV (Kortetermijnvergoeding) 28,5%
CEO compensation (graphic)
LANGE TERMIJN
LTV (Langetermijnvergoeding) 43%
CEO compensation (graphic)

Basissalaris

Doel: Het basissalaris is afhankelijk van de ervaring, vaardigheden, taken en verantwoordelijkheden, de bijdrage en de rol van de betreffende persoon binnen de Groep.

KTV (Kortetermijnvergoeding)

Doel: De kortetermijnvergoeding is deels gelinkt aan de prestaties van de Groep en deels aan de individuele prestaties, zodat de totale jaarlijkse prestaties van het hoger kader worden gestimuleerd en beloond.

LTV (Langetermijnvergoeding)

Doel: Een 50/50 mix van aandelenopties (SOP) en performance share units (PSU) die een prestatie-afhankelijk vehikel bieden om leidinggevenden te stimuleren de strategische doelstellingen voor de lange termijn van Solvay te realiseren.

1 Nieuwe criteria, die gelden vanaf de toekenning van LTI’s in 2018