Leren van onze ratings

We vinden het belangrijk dat Solvay het goed doet op zowel financiële als extra-financiële indexen. Positieve ratings dragen ertoe bij dat we een langdurige relatie kunnen opbouwen met onze belanghebbenden die gebaseerd is op vertrouwen. De feedback van de ratingbureaus heeft daadwerkelijk een invloed op de prioriteiten binnen de Groep, omdat het een directe relatie legt met de belangrijkste zorgpunten van onze stakeholders.

BEL 20-index

Solvay maakt al lange tijd onderdeel uit van de Brusselse BEL 20-index.

Duurzaamheidsscore van EcoVadis

Solvay heeft een Gold-rating, met een score van 80/100. We behoren tot de bovenste 1% van bedrijven die door EcoVadis worden beoordeeld wat de productie van basischemicaliën, meststoffen en stikstofverbindingen, kunststoffen en synthetisch rubber betreft.

FTSE4Good

FTSE Russel1 bevestigde dat Solvay onafhankelijk is beoordeeld op basis van de FTSE4Good-criteria en voldoet aan de eisen om te worden opgenomen in de FTSE4Good Index Series.

ISS-Oekom

Solvay is door dit Duitse ethische ratingbureau uitgeroepen tot ‘prime’-bedrijf met een score van B, en behoort daarmee tot de toonaangevende bedrijven in de chemiesector.

MSCI World Index

In 2018 heeft Solvay een AAA-rating (op een schaal van AAA-CCC) gekregen van MSCI ESG.

Carbon Disclosure Project2

Solvay ontving een beoordeling van "D" in de CDP-vragenlijst over klimaatverandering en "C" in vragenlijsten over waterzekerheid en bossen.

Ethibel Sustainability Index (ESI)

Solvay staat sinds september 2017 in de Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe.

RobecoSAM Dow Jones Sustainability Index (DJSI)

Solvay is opnieuw opgenomen in de DJSI World Index.

We presteren vooral goed op het gebied van relatiemanagement, innovatiemanagement, sociale en ecologische rapportage, en operationele eco-efficiëntie. Verbetergebieden hebben betrekking op genetisch gemodificeerde organismen, product-stewardship, watergerelateerde risico’s en belastingstrategie.

Vigeo Eiris

Solvay is opgenomen in de Euronext Vigeo 120 World Index. De prestaties van de onderneming worden als sterk en stabiel beschouwd.

Solvay wordt beoordeeld door MSCI ESG, Sustainalytics, Oekom Research, CDP, Ecovadis, Vigeo Eiris, FTSE Russel en RobecoSAM (DJSI). Vanaf 2019 richten we ons op agentschappen waarvoor we blijk geven van belangstelling van onze investeerders, leveranciers en klanten. We geven ook de voorkeur aan transparante en zinvolle methodologie en feedback, helpen ons om de meest materiële aspecten te verbeteren en vertrouwen op openbaar beschikbare informatie in plaats van een aanzienlijke extra rapportagewerklast te genereren. We zullen niet langer actief deelnemen aan de DJSI-beoordeling van RobecoSAM.

1 FTSE International Limited and Frank Russell Company

2 Een internationale organisatie, CDP analyseert hoe bedrijven klimaatverandering integreren in hun strategieën

Solvay wint Michelin Supplier Award 2018

Solvay heeft de Michelin Supplier Award 2018 gewonnen voor de uitmuntendheid van het bedrijf als leverancier op het gebied van kwaliteit, innovatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze prijs onderstreept de sterke samenwerking tussen beide bedrijven. Solvay, dat hoogdispergeerbare silica produceert en levert voor energiezuinige autobanden, werd geselecteerd uit 40.000 bedrijven wereldwijd. De Groep ontving de prijs uit handen van Jean-Dominique Sénard, CEO van Michelin. Met deze prijs worden leveranciers erkend die voldoen aan de hoge normen die Michelin stelt en de toegewijde manier waarop zij een echt samenwerkingsverband opbouwen.

Solvay wins the Michelin Supplier Award 2018 (photo)