Onze vooruitzichten voor 2019

In lijn met de trends in het vierde kwartaal verwacht Solvay dat de ondersteunende marktomstandigheden zullen aanhouden in de meeste belangrijke markten, hoewel de groei waarschijnlijk zal worden gematigd door de omstandigheden in de automobielsector, elektronica en olie & gas. In deze context blijven we ons richten op het verder ontwikkelen van onze groeiplatformen.

Solvay verwacht op dit moment dat de EBITDA in 2019 bescheiden zal groeien en een back-end zal hebben, waarbij de organische groei in het eerste kwartaal grotendeels vlak zal zijn, in verhouding tot de sterke 2018-prestaties. Ondertussen zullen we ons blijven concentreren op kostendiscipline en op het afbouwen van de balans met aanhoudend solide operationele vrije kasstroomafgifte.