In lijn met de zakelijke trends

In de huidige wereld is verandering de enige constante factor. Veranderingen die zich snel voordoen en grote invloed hebben, en die zorgen voor grote verschuivingen en wereldwijde trends in de behoefte van de markt en in gedrag. Chemie is een kerncomponent van producten en oplossingen die dagelijks worden gebruikt. Het bevorderen van chemische technologieën is daarom essentieel bij het inspelen op wereldwijde trends. Bij Solvay staan we continue in contact met onze belanghebbenden en luisteren we steeds naar onze klanten. Hierdoor krijgen we inzicht in wat zij nodig hebben en ontwikkelen we de juiste chemische oplossingen om hen te helpen voldoen aan de vraag van hun eigen klanten.

Door een complex, macro-economisch landschap navigeren

VUCA (volatility, uncertainty, complexity and ambiguity) of volatiliteit, onzekerheid, complexiteit en meerduidigheid, blijft ook in 2018 een wereldwijd fenomeen: volatiele rentevoeten, onzekere economische cycli en zware concurrentie, en geopolitieke complexiteit en meerduidigheid met in veel landen een toename in nationalistische gevoelens. In de chemische sector zijn de trends wereldwijd gunstig. In veel geografische gebieden is de winstgevendheid toegenomen evenals de waardecreatie, en ook in volgroeide markten zien we weer een stijging van de productie. Tegelijkertijd zien we dat de chemiesector blijft transformeren. Digitalisering zorgt voor alles-veranderende marktkansen en de sector zelf verandert daardoor ook. Aan de ene kant door consolidatie en aan de andere kant door een herziening van de portefeuille resulterend in de opkomst, met name in Azië, van nieuwe gespecialiseerde, onafhankelijke marktpartijen.

Tegen deze achtergrond zijn alertheid en flexibiliteit van groot belang voor Solvay. We willen een samenhangende, doelgerichte strategie blijven volgen waarmee we onze toonaangevende marktpositie kunnen consolideren en waarmee we ons kunnen onderscheiden. We maken gebruik van digitale technologieën om dichter bij onze klant te komen, innovaties te versnellen en onze efficiëntie te verbeteren.

Drie belangrijke megatrends gekoppeld aan de activiteiten van Solvay

Veranderingen in de bevolkings­samenstelling en het consumentengedrag

Veranderingen in de bevolkings­samenstelling en het consumenten­gedrag

Airplane landing (photo)

De wereld verandert. De wereldbevolking blijft snel groeien, vooral in Azië en Afrika, en mensen verlaten het platteland voor de stad. Megalopool is de leus naarmate urbanisatie meer en meer toeneemt, vooral in opkomende landen. Tegelijkertijd speelt de nieuwe dynamiek wat leeftijd en geslacht betreft een rol. De uitdagingen waar een vergrijzende bevolking op het gebied van gezondheid en welzijn voor staat, zorgen voor nieuwe markten. Dat geldt ook voor de kleiner wordende kloof tussen mannen en vrouwen op de werkvloer.

De oplossingen van Solvay zijn verweven met deze ontwikkelingen: nieuwe materialen voor ‘slimme steden’, innovaties ten behoeve van de mobiliteit van een volgende generatie, en een nog meer verbonden wereld.

Met name de mobiliteit speelt een belangrijke rol in onze focus en we grijpen de enorme kansen die dit met zich meebrengt. Deze paradigmaverschuiving in technologie is al realiteit en de ontwikkelingen gaan snel. Solvay is er klaar voor om hierop in te spelen.

Innoveren voor onze markten
Ons model voor duurzame waardecreatie

4,5%

jaarlijkse groei van het passagiersverkeer

+100%

aantal vliegtuigen in 20 jaar

70%

van de vliegtuigen vervangen door efficiëntere vliegtuigen in 20 jaar

Uitdagingen voor onze klanten

In de luchtvaartindustrie is de vraag van de klant ongekend hoog en worden meer vliegtuigen gebouwd om het toenemende aantal passagiers te vervoeren. Luchtvaart is een belangrijke speler in het gebruik van composietmaterialen en in de huidige vliegtuigen worden in toenemende mate composiettechnologieën toegepast. Voor de vliegtuigen van de toekomst zullen nog geavanceerdere oplossingen nodig zijn, waardoor onze klanten hun productie kunnen versnellen en lichtere, energiezuinigere vliegtuigen kunnen bouwen.

Mogelijkheden voor Solvay

Solvay is toonaangevend op het gebied van vliegtuigtechnologie en speelt hierin een belangrijke rol. Onze unieke technologieportefeuille, met onder andere composietmaterialen en polymeren, is ongekend. Net als onze klanten hebben onze teams grote technologische expertise. Zij spreken dezelfde taal en kunnen de oplossingen die wij ontwikkelen uitbreiden om te voldoen aan de steeds veranderende behoefte. We gaan langdurige, strategische samenwerkingsverbanden aan met onze klanten en hebben nauwe, duurzame relaties met partijen in de luchtvaartsector als geheel.

Koolstofvezelcomposiet is een belangrijke technologische oplossing voor de uitdagingen waar de luchtvaartsector nu en in de toekomst voor staat. Composieten maken vliegtuigen lichter en energiezuiniger, en bieden unieke voordelen op het gebied van aerodynamica, ontwerp, integratie van onderdelen en corrosiebestendigheid.

Met onze composiettoepassingen hebben we een sterke marktpositie veroverd. In 2018 hebben we het aantal samenwerkingsverbanden verder uitgebreid en vier belang- rijke langetermijnovereen-komsten gesloten met een waarde van meer dan € 1 miljard met belangrijke klanten zoals Airbus, Bell, Safran en Spirit.

Composiettoepassingen

Onze baanbrekende technologieën worden gebruikt in verschillende vliegtuigonderdelen. Onze liquid resin infusion-technologie wordt gebruikt op de LEAP motorbladen van de Boeing 737MAX en Airbus A320neo en de vleugelkast van de Airbus 220. Dankzij deze technologie kunnen onze klanten sneller bouwen en profiteren van de verbeterde efficiëntie.

We werken ook samen met UAE Mubadala om onze geavanceerde pepreg-technologie te gebruiken in de Boeing 777x, een nog te bouwen vliegtuig waarbij de materialen van Solvay worden geïntegreerd in de belangrijkste constructieonderdelen.

Op basis van haar hoogwaardige portefeuille aan gespecialiseerde polymeren in combinatie met composiettechnologieën ontwikkelt Solvay thermoplastische materialen. Door deze technologieën te combineren hebben we de unieke positie om innovatieve, nieuwe thermoplastische oplossingen te introduceren die kunnen worden gebruikt om kostenefficiënter en sneller te produceren.

Grondstoffen­schaarste en vraag naar duurzaamheid

Grondstoffen­schaarste en vraag naar duurzaamheid

Desert landscape (photo)

Klimaatverandering is duidelijk het meest dringende probleem voor onze planeet. De opwarming van de aarde en de ontregeling van het klimaat, mede als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen en met name CO2, zullen verder toenemen, en om dit te voorkomen en te beheersen moeten we oplossingen vinden voor nieuwe uitdagingen. Daarnaast blijft de vraag naar essentiële middelen – voedsel, energie, water – toenemen, waardoor de grondstofprijzen stijgen. Onderzoek naar alternatieve oplossingen en nieuwe chemische methodes wordt daardoor nog belangrijker. Zorgen over vervuiling en verlies aan biodiversiteit nemen eveneens toe. Ook hier zijn nieuwe oplossingen noodzakelijk en moet het gedrag van de mens veranderen.

Grondstoffenefficiëntie is een belangrijk aspect in de Advanced Formulations-portefeuille van Solvay. Terwijl de vraag in sectoren als olie en gas, mijnbouw en landbouwchemicaliën groeit, bieden wij innovatieve oplossingen om kostbare grondstoffen op een efficiënte manier te winnen en te gebruiken.

Innoveren voor onze markten
Ons model voor duurzame waardecreatie

+43%

Koperverbruik tegen 2035*

+300%

Vraag naar lithium tegen 2025*

+60%

Vraag naar kobalt tegen 2025*

* bron Mc Kinsey

Uitdagingen voor onze klanten

Verbeterde productiviteit en operationele efficiëntie zijn van groot belang in de mijnbouwsector. Om dit te realiseren is het essentieel om nieuwe methodes te vinden om metalen en mineralen te winnen uit ertsen die minder invloed hebben op het milieu en op de mijnwerkers zelfs. Naarmate de vraag naar metalen stijgt (koper in elektrificatie, alumina in lichtgewicht materialen en lithium, nikkel en kobalt in batterijen voor elektrische voertuigen), wordt de behoefte aan verbeterde productie en opbrengst kritischer.

Mogelijkheden voor Solvay

Solvay wil haar concurrenten in de mijnbouw- en aanverwante sectoren voor blijven door hoge productiviteit en duurzame innovaties te introduceren in een sector waarin we al een belangrijke marktpartij zijn.

De Groep neemt een belangrijke positie in de waardeketen voor de mijnbouwsector in, waar onze klanten dankzij onze innovaties de hoeveelheid metaal die uit het erts wordt gewonnen, kunnen optimaliseren. We leveren innovaties op het gebied van oppervlaktechemie, oplosmiddelextractie en raffinage van aluminiumoxide zodat klanten hun productiviteit en rendement kunnen verbeteren, en waardoor wij kunnen uitbreiden naar nieuwe regio’s zoals China, Afrika en Latijns-Amerika.

We brengen onze innovaties ook naar nieuwe markten, waaronder lithium en kobalt, om er maar een paar te noemen.

Beoogde oplossingen

Het winnen en produceren van metalen wordt een steeds grotere uitdaging naarmate ertsgehalten dalen en ertslichamen steeds complexer worden door de grote aanwezigheid van andere elementen en gangmineralen. Mijnbouwbedrijven hebben daardoor behoefte aan meer selectieve, op maat gemaakte reagentia en deskundige ondersteuning. Solvay komt aan deze behoefte tegemoet met een nieuw ontwikkeld proces dat een optimale selectie van reagens en aangepaste formuleringen voor specifieke activiteiten biedt. Ons aanbod aan collectoren bevat voor de sector kritische innovaties die de productiviteit van onze klanten aanzienlijk verbeteren en zo de sterke groei van de sector ondersteunen.

Snellere innovatie

Snellere innovatie

Electric car on docking station (photo)

Dankzij digitalisering is de wereld in het informatietijdperk gekomen dat voortdurend veranderd en disruptief is. Door de enorme hoeveelheid informatie die er over elk onderwerp voor iedereen beschikbaar is, is een kennismaatschappij ontstaan. Parallel daaraan maken bedrijven en onderzoekers in toenemende mate gebruik van 'big data’ om baanbrekende innovaties te realiseren. De toegenomen connectiviteit en mobiliteit zorgen ook voor nieuwe bedrijfsmodellen die de manier waarop we werken en hoe we ons als consument gedragen sterk veranderen.

Tegelijkertijd passen de innovatiecycli zich aan aan het nieuwe, snellere tempo en worden steeds korter. Dit geldt ook voor de levensduur van producten, naar mate nieuwe technologieën sneller op de markt komen en sneller worden toegepast. Deze versnelling wordt ondersteund door de toenemende trend bij Onderzoek & Ontwikkeling richting open innovatie en coöperatieve samenwerkingsverbanden.

+30%

groei per jaar in de sector voor elektrische voertuigen, die in 2022 naar verwachting 80% van de markt voor lithium-ion (li-ion) batterijen zal uitmaken

+26%

groei voorspeld voor de wereldwijde markt voor li-ionbatterijen tussen 2017 en 2025

Uitdagingen voor onze klanten

De markt voor elektrische voertuigen en voor consumentenelektronica zorgt voor een sterke groei in li-ionbatterijen, maar is ook zeer veeleisend. Ze hebben een geavanceerde technologie nodig om sneller te kunnen laden, het ontwerp van de batterijpacks te verbeteren en een hogere energiedensiteit te realiseren. Om aan deze vraag te kunnen voldoen, moeten leveranciers zorgen voor hoogwaardige producten, stabiele aanlevering en voldoende productiecapaciteit. Ook is het belangrijk om de kosten per kWh te verlagen als elektrische voertuigen de strijd willen aangaan met conventionele auto’s.

Mogelijkheden voor Solvay

Solvay loopt voorop als het gaat om batterij-innovatie. Door onze erkende expertise op het gebied van fluorinechemicaliën, het robuuste portfolio van gefluoreerde producten en lithiumzouten en het gespecialiseerde Battery Application Development Center in Seoul, Zuid-Korea, zijn we een marktleider op het gebied van nieuwe oplossingen voor nog geavanceerdere batterijen die beantwoorden aan de uitdagingen waar onze klanten voor staan. Onze technologieën bieden grotere veiligheid, energiedensiteit en stroomvoorziening tegen lagere kosten.

We hebben ons aangesloten bij onze branchegenoten in het Europese SAFT-initiatief voor het onderzoek naar, en de ontwikkeling en industrialisatie van vaste batterijen. Parallel daaraan hebben we zelf technologieën ontwikkeld om vaste elektrolyten te maken en ondersteunen we de overstap naar vaste batterijen.

De markt omarmde onze LiTFSl-oplossing, een veelgebruikt additief dat de batterijduur verlengt door de prestaties bij extreme temperaturen te verbeteren.

Onze omzet in batterijcomponen-ten groeit snel en bedroeg in 2017 meer dan € 50 miljoen. En we verwachten dat onze prestaties op deze markt met hoge toetredingsdrempel nog verder zullen toenemen.

Hoge energie oplossingen

Onze Energain®-technologieën voor de volgende generatie li-ionbatterijen zorgen ervoor dat deze werken met een hogere spanning voor een grotere energiedichtheid. Deze worden nu goedgekeurd voor zowel elektrische voertuigen als consumentenelektronica. Onze klanten gebruiken deze technologieën en andere gefluoreerde stoffen om de levenscyclus van geavanceerde, op siliconen gebaseerde, anodes te verbeteren.

Solef® PVDF is een hoogwaardige polymeer voor li-ionbatterijen met uitstekende thermomechanische en chemische eigenschappen. Dit gedeeltelijk gefluoreerd materiaal is bijzonder stabiel, waardoor batterijen volledig veilig met een hoger voltage kunnen werken.