Solvay geeft om belang­hebbenden

Solvay heeft een solide relatie opgebouwd met haar belanghebbenden – een relatie die ons beter inzicht geeft in de uitdagingen waar onze klanten voor staan en in de trends op basis waarvan nieuwe klantbehoeftes ontstaan. Klanten, medewerkers, investeerders, leveranciers, lokale gemeenschappen en de planeet (via de overheden en ngo’s die hen vertegenwoordigen). De banden die we gesmeed hebben met deze zes groepen belanghebbenden, en met name met onze medewerkers, vormen de basis voor onze strategie en – via Solvay Way – het kader voor onze activiteiten. Zonder hen zou Solvay geen innovatieve oplossingen kunnen ontwikkelen die bijdragen aan de zorg voor onze planeet en voor iedereen waarde creëren.

Solvay staat voortdurend in contact met haar belanghebbenden om een goed inzicht te krijgen in hun verwachtingen en daarop in te spelen.

In 2018 bevestigden die verwachtingen een trend die we al in 2017 zagen opkomen: meer nadruk op het aanpakken van klimaatverandering, waarbij we klanten innovatieve oplossingen bieden met geringe invloed op het milieu, en meer samenwerking met en transparantie voor belanghebbenden.

In reactie op door de belanghebbenden aangegeven prioriteiten heeft Solvay zich in 2018 op drie hoofdgebieden gericht:

 • Onze nieuwe doelstelling tot vermindering van de absolute uitstoot van broeikasgas van 1 miljoen ton voor 2025 werd op 24 september 2018 bekend gemaakt.
 • Transitie naar een circulaire economie is belangrijk voor Solvay. Daartoe hebben we ook de eerste stappen gezet in onze samenwerking met de Ellen MacArthur Foundation, waarbij we het bewustzijn onder medewerkers willen vergroten.
 • Solvay Way is volledig geactualiseerd. De nieuwe versie van ons referentiekader voor duurzaamheid gericht op de verwachtingen van belanghebbenden staat voor alle medewerkers online, waarbij voor elke Global Business Unit de belangrijkste aspecten zijn onderstreept.

  Benadering en beheer van Solvay Way

De belangrijkste duurzaamheidsdoelstellingen voor Solvay

De 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG’s) bepalen de duurzaamheidsagenda van overheden en ngo’s, door Solvay gedefinieerd als onze belanghebbendengroep ‘Planeet’. De Groep richt zich op zeven SDG’s waar we volgens ons de meeste invloed op hebben, positief of negatief.

Membership of associations
Materialiteitsanalyse
Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties

(photo)

De verwachtingen van onze belanghebbenden

Klanten

Hoe we met elkaar in contact komen

 • Vragenlijsten ratingbureaus (CDP, Ecovadis)

 • SPM-profielen

 • Betreffende materialitietsanalyses

 • Technologiedagen

 • Direct contact met verkoop- & marketingteams van Global Business Units

Stakeholder – Customers (icon)

42%

Net Promoter Score

50%

van netto-omzet uit duurzame oplossingen

lees meer
trigger

Belangrijkste aandachtsgebieden

 • Stabiele stijging in het aantal klanten dat de prestaties van Solvay beoordeelt aan de hand van Ecovadis, CDP of andere specifieke vragenlijsten. Dit bevestigt de toenemende nadruk op risico’s en kansen binnen de bevoorradingsketen
 • Sterke nadruk op de behoefte aan innovatieve oplossingen in lijn met de uitgangspunten voor circulaire economie, zoals blijkt uit interviews en rechtstreeks contact met klanten

 

Medewerkers

Hoe we met elkaar in contact komen

 • IndustriAll-overeenkomst
 • Global Forum, ondernemingsraden, personeelsvertegenwoordigers
 • Jaarlijks Solvay employee survey
Stakeholder – Employees (icon)

76%

Index van het engagement van de medewerkers

0,54 per miljoen werkuren

Arbeidsongevallen in vestigingen van de Groep*

lees meer
trigger

Belangrijkste aandachtsgebieden

 • Meer nadruk op uitgangspunten voor duurzame ontwikkeling en interesse in bestaande systemen voor professionele ontwikkeling (jaarlijks Solvay employee survey)
 • Nadruk vanuit personeelsvertegenwoordigers op de behoefte om het personeel van Solvay te betrekken bij duurzaamheid, van het topmanagement tot de werkvloer

*Aantal ongevallen met medische behandeling, met of zonder werkonderbreking

Planeet
(Overheid & ngo's)

Hoe we met elkaar in contact komen

 • Dialoog met overheden en ngo’s
 • Deelname aan wereldwijde en regionale brancheorganisaties (zoals WBCSD, ICCA, Business Europe en Cefic)
 • Lidmaatschap van industriële federaties
Stakeholder – Planet (icon)

5,5 kg CO2 eq.per € EBITDA

Intensiteit van de uitstoot van broeikasgassen

7 SDG’s

waarop de Groep zich wil richten

lees meer
trigger

Belangrijkste aandachtsgebieden

 • Uitkomst speciaal rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) uit 2018
 • Duurzaamheidsdoelstellingen Verenigde Naties (SDG’s) dienen als nieuw referentiepunt voor de rapportage over de invloed op de samenleving
 • Chemische sector levert een belangrijke bijdrage aan de verschuiving naar een herstellende en regenererende circulaire economie

Investeerders

Hoe we met elkaar in contact komen

 • Betrokkenheid van de Raad van Bestuur

 • Direct contact met investeerders en aandeelhouders (Capital Market Days, roadshows, aandeelhoudersvergaderingen)

 • Vragenlijsten ratingbureaus

Stakeholder – Investors (icon)

€ 2.230 miljoen

Onderliggende EBITDA

5

extra-financiële doelstellingen, in lijn met financiële agenda

lees meer
trigger

Belangrijkste aandachtsgebieden

 • Duurzaamheid en de focus op waardecreatie voor de lange termijn staan hoog op de agenda van de investeerders (brief Larry Fink (BlackRock) begin 2018 aan CEO’s)
 • Belang van innovatie, deugdelijk bestuur, ethiek en transparantie

Gemeenschappen

Hoe we met elkaar in contact komen

Verschillende manieren van betrokkenheid, afhankelijk van de locatie en de lokale omstandigheden, bijv. een geïsoleerde fabriek of industrieterrein

Stakeholder – Communities (icon)

33%

van de medewerkers die betrokken zijn bij maatschappelijke acties

€3.919 miljoen

Donaties Solvay Group, sponsoring en eigen projecten

lees meer
trigger

Belangrijkste aandachtsgebieden

 • Meer gevoel voor lokale milieu- en maatschappelijke omstandigheden
 • Verwachtingen rond bijdrage Solvay aan lokale materiële behoeftes
 • Belang van sociale media, dat van lokale kwesties een mondiaal probleem kan maken

Leveranciers

Hoe we met elkaar in contact komen

Vragenlijsten ratingbureaus (TfS, Ecovadis)

Stakeholder – Suppliers (icon)

40.000

leveranciers in 2018

In 2018,

1.491

nieuwe leveranciersbeoordelingen via EcoVadis en 358 TfS-audits via het TfS-auditprogramma

lees meer
trigger

Belangrijkste aandachtsgebieden

 • Interesse in meer samenwerking op het gebied van planning, doelstelling en strategisch denken bevestigd
 • Verwachtingen wat betreft de ondersteuning van Solvay in hun ontwikkeling naar meer duurzaamheid