Bijdragen aan een duurzamere toekomst

Solvay gelooft in een toekomst waarbij innovatie vooruitgang brengt voor iedereen. Onze visie voor die toekomst vindt zijn oorsprong in onze geschiedenis. Al 155 jaar staan wij via de wetenschap in contact met de wereld, om een sterke en duurzame toekomst te creëren voor onze klanten, onze mensen, de samenleving en voor onze planeet.

Solvay Digital Studio (photo)

Bij Solvay zijn we ervan overtuigd dat groei niet duurzaam kan zijn als deze wordt gerealiseerd ten koste van onze planeet en onze natuurlijke hulpbronnen. We willen de voorkeurspartner zijn bij het ontwikkelen van duurzame innovaties die onze klanten de oplossingen bieden voor nu en voor de toekomst. Als toonaangevende multi-gespecialiseerde onderneming die geavanceerde grondstoffen en chemicaliën produceert en als belangrijke marktpartij in de waardeketen, nemen we onze verantwoordelijkheden ernstig. Het is enorm inspirerend om samen met organisaties zoals de Ellen McArthur Foundation de transitie naar een circulaire economie te bevorderen, of met de World Alliance for Efficient Solutions, opgericht door Bertrand Piccard, om concrete oplossingen voor milieu- en gezondheidsvraagstukken te ontwikkelen en implementeren.

Om dit te bereiken moeten we een stevige relatie opbouwen met onze belanghebbenden, met onze klanten samenwerken om duurzame waarde te creëren, en te komen tot innovatieve, op maat gemaakte oplossingen, en met andere wetenschappers, bedrijven en vooraanstaande academici samenwerken om open innovatie te bevorderen. Ook moeten we onze expertise steeds laten aansluiten op de uitdagingen waar we met onze wereld voor staan.

Zorg voor onze mensen

Onze mensen zijn het kloppend hart van onze Groep en in een snel veranderende wereld met baanbrekende digitale ontwikkelingen zijn zij van essentieel belang voor het succes van Solvay. In het huidige, getransformeerde Solvay moedigen we hen aan om samenwerking binnen de teams te bevorderen. We willen een klimaat van vertrouwen en samenwerking creëren dat zorgt voor empowerment, waarin onze klanten voorop staan bij alles wat wij doen, dat het nemen van weloverwogen risico’s aanmoedigt, en een gevoel van samenhorigheid bevordert. We willen een basis van vertrouwen neerleggen en voor iedereen de beste omstandigheden creëren, want onze mensen zijn de architecten van onze unieke en innovatieve oplossingen. Door beleid dat een diverse en inclusieve bedrijfscultuur stimuleert, door mobiliteit, training en ontwikkelingskansen te faciliteren en door Solvay Cares, universele arbeidsvoorwaarden die de lokale marktnormen overstijgen.

76 %

Engagement index

83 %

van de werknemers voelt zich trots om bij Solvay te werken*

* Resultaat van de interne Solvay Employee Survey 2018

72 %

van de werknemers zeggen dat ze de mogelijkheid hebben om voortdurend te leren en te groeien*

49 %

Deelgenomen aan Digitale Training

Welzijn op het werk is belangrijk voor ons

Sinds het multidisciplinaire Well-being at Work Council van Solvay in 2016 werd opgericht, zijn er speciale trainingen ontwikkeld voor managers en lokale teams die direct zijn gericht op welzijn. Er zijn e-learningfilmpjes gemaakt om het bewustzijn bij alle werknemers te vergroten.

De prioriteiten zijn o.a. de ontwikkeling van vaardigheden op het gebied van stresspreventie en de invoering van positief gedrag binnen de Groep. De training voor managers wordt gegeven tot op het niveau van de leden van het uitvoerend comité en het Leadership Council.

In 2018 hield de Council negen trainingen voor managers in zes landen, waaraan alleen al in Duitsland en China 536 mensen deelnamen.

Betrokkenheid en welzijn van de medewerkers