Boodschap van de voorzitters

In 2018 heeft Solvay met succes een periode in haar geschiedenis afgesloten, waarbij de doelen die in 2016 voor de middellange termijn waren vastgesteld zijn overtroffen, zowel wat duurzaamheid als financiële prestaties betreft; een duidelijk bewijs van haar vooruitgang. Solvay heeft zijn positie verlegd naar geavanceerde materialen en speciale chemicaliën. De Groep zal zich nu concentreren op het volledig ontplooien van haar groeipotentieel.

2018 was een cruciaal jaar, waarin een belangrijke rol was weggelegd voor het bestuur van de Groep. Ter voorbereiding van de opvolging van Jean-Pierre Clamadieu, heeft de Raad van Bestuur de prioriteiten van Solvay herbevestigd: de transformatie verder versnellen om het volledig potentieel van de Groep te benutten.

2018 was een jaar van groei, omdat Solvay een sterke organische groei liet zien dankzij zowel een goede dynamiek in het volume als het vermogen om prijzen effectief te beheren. Er was sprake van sterke kasstroomgeneratie, wat heeft bijgedragen aan een verdere verlaging van de schuldpositie op de balans van de Groep. De robuuste operationele prestaties van Solvay en de verdere optimalisatie van de financieringskosten komen tot uitdrukking in de dubbelcijferige groei van de winst per aandeel. Hierdoor kon de Groep haar aandeelhouders opnieuw naar behoren belonen en is voorgesteld om het dividend over 2018 met 4,2% te verhogen.

Nicolas Boël, Chairman of the Board of Directors (photo)

Nicolas Boël,

Voorzitter van de Raad van Bestuur

Op een verandertraject

Solvay heeft ook haar middellangetermijndoelstellingen behaald. Met betrekking tot de veiligheid op het werk daalde het aantal ongevallen globaal genomen op de sites van Solvay, en het doel van de Groep is om de komende jaren hieraan verder te werken. De helft van de activiteiten van de Groep kwalificeren zich nu als "duurzame oplossingen", zowel met betrekking tot hun impact op eindmarkten als op hun productie-voetafdruk. Solvay heeft zijn aanvankelijke doelstellingen voor de reductie van de broeikasgasemissies overtroffen en het heeft zijn ambities om de CO2-doelstellingen in absolute zin te verlagen aldus verhoogd.1

Ten slotte is in 2018 uit een groepsbreed onderzoek gebleken dat het engagement van de medewerkers hoog blijft. Dit bewijst dat de teams trots en betrokken blijven ondanks de veranderingen die worden doorgevoerd.

Solvay zette de transformatie van zijn portefeuille voort en de afstoting van zijn polyamidenactiviteiten werd goedgekeurd door de Europese Commissie in de eerste weken van 2019. Dit was een belangrijke stap in een intense opeenvolging van meer dan 50 fusies en overnames sinds 2012, gedurende welke Solvay is geëvolueerd tot een meer geavanceerd bedrijf voor materialen en speciale chemicaliën.

Ilham Kadri, Chairman of the Executive Committee and CEO (photo)

Ilham Kadri,

Voorzitter van het uitvoerend comité en CEO

Solvay zal blijven transformeren

Vooruitkijkend zal de Groep blijven veranderen, zodat onze groei gelijke tred houdt met de toenemende behoeftes van de samenleving waarin we actief zijn. We zijn van plan onze teams te engageren, achter een enkele overkoepelende visie te komen en echt klantgericht te worden. De belangrijkste drijfveren voor Solvay zijn technologie, innovatie en mensen, waarmee we uitstekende oplossingen willen leveren aan onze klanten. We willen onze teams daarbij betrekken, ons scharen achter één overkoepelende visie en een werkelijk klantgerichte onderneming worden. Bedrijven met een duidelijk doel voor ogen innoveren, passen zich beter aan en realiseren een consistente groei. We willen dat onze Groep gaat behoren tot dat geringe aantal zeer succesvolle bedrijven dat hun doelstelling tot uitdrukking weet te brengen in al hun activiteiten.

Onzekerheden blijven bestaan, met dreigende handelsoorlogen, onrust in Europa en vraagtekens bij de kracht van de wereldwijde economie. Wij hebben er echter vertrouwen in dat we succesvol kunnen blijven door onze portefeuille volledig te benutten en samen met onze klanten te innoveren teneinde waarde te creëren. Onze Groep heeft gedurfde strategische keuzes gemaakt en is goed uitgerust, met solide bedrijfsoplossingen en een sterke positie op toekomstige markten. Laten we gezamenlijk Solvay naar een hoger niveau brengen en meer waarde creëren voor al onze belanghebbenden.

1 op basis van de momenteel verwachte Soda Ash-capaciteit

Nicolas Boël, Chairman of the Board of Directors (signature)

Nicolas Boël,
Voorzitter van de Raad van Bestuur

Ilham Kadri, Chairman of the Executive Committee and CEO (signature)

Ilham Kadri,
Voorzitter van het uitvoerend comité en CEO

Namens Solvay wil ik Jean-Pierre Clamadieu bedanken voor zijn prestaties toen hij aan het roer van de Groep stond. Dankzij zijn visie en leiderschap hebben we nu een sterke basis waarop we kunnen voortbouwen, samen met Ilham Kadri, die na een nauwkeurige procedure tevoorschijn kwam als de vanzelfsprekende keuze om de Groep naar een hoger niveau brengen en nog meer waarde creëren.
Nicolas Boël
Ik voel me vereerd lid te worden van de Solvay-gemeenschap als de 11e CEO van de Groep. Ik verheug me erop om samen met onze 24.500 zeer betrokken medewerkers een nieuw hoofdstuk van de transformatie van ons bedrijf te beginnen. Scherpere klantfocus, innovatie, samenwerking, gedisciplineerde allocatie van kapitaal en een duidelijk gevoel van doelgerichtheid zullen het nieuwe groeitraject van Solvay stimuleren.
Ilham Kadri