Kerncijfers 2018

Solvay is een bedrijf van geavanceerde materialen en specialiteitschemicaliën, en zet zich in voor het ont- wikkelen van oplossingen voor belangrijke maatschappe- lijke uitdagingen. Solvay innoveert en werkt samen met klanten wereldwijd in veel diverse eindmarkten. Haar producten zijn te vinden in vliegtuigen, auto’s, batterijen, smart devices, medische toepassingen, alsook in de extractie van zowel mineralen als olie en gas, en dragen bij aan efficiëntie en duurzaamheid. Solvays lichtgewicht materialen bevorderen een schonere mobiliteit, de formuleringen optimaliseren het gebruik van grondstoffen, terwijl performance chemicals de lucht- en waterkwaliteit verbeteren. In 90% van de portefeuille behoort Solvay tot de top drie van de wereldleiders. Solvay heeft zijn hoofdkantoor in Brussel.

SOLVAY WERELDWIJD

€3,2 mld

Netto-omzet

6.592

Medewerkers

38

Industriële vestigingen

7

Belangrijkste O&I-centra

€2,9 mld

Netto-omzet

11.444

Medewerkers

44

Industriële vestigingen

9

Belangrijkste O&I-centra

€3,1 mld

Netto-omzet

4.414

Medewerkers

24

Industriële vestigingen

4

Belangrijkste O&I-centra

€10,3 mld

Netto-omzet

24.500

Medewerkers

61

Landen

115

Industriële vestigingen

21

Belangrijkste O&I-centra

€1,1 mld

Netto-omzet

2.050

Medewerkers

9

Industriële vestigingen

1

Belangrijkste O&I-centra

FINANCIËLE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

ONDERLIGGENDE EBITDA

Lorem ipsum dolor sit amet (bar chart)

2.230 miljoen

De onderliggende EBITDA was stabiel, maar groeide organisch met +5,3%, exclusief de omrekening van valuta en perimetereffecten.

Lees meer

ONDERLIGGENDE WINST
PER AANDEEL

10,57

De onderliggende winst per aandeel1 groeide +16% tot € 10,57 met inbegrip van een bijdrage van € 2,09 uit beëindigde bedrijfsactiviteiten.

1 Winst per aandeel, basisberekening

Lees meer

VRIJE KASSTROOM UIT
DOORLOPENDE ACTIVITEITEN

Lorem ipsum dolor sit amet (bar chart)

830 miljoen

De vrije kasstroom uit voortgezette bedrijfsactiviteiten steeg tot € 830 miljoen van € 782 mijloen in 2017.

Lees meer

CFROI

Lorem ipsum dolor sit amet (bar chart)

6,9%

De CFROI was stabiel op 6,9%, in de waardecreatiezone, boven de WACC van 6,5%.

Lees meer

DIVIDEND

Lorem ipsum dolor sit amet (bar chart)

3,75 per aandeel

De Raad van Bestuur heeft beslotenomtijdens de gewone algemene vergadering van 14 mei 2019 een brutodividend aan te bevelen van €3,75 per aandeel.

1 Aanbevolen voor de aandeelhoudersvergadering op 14 mei 2019

Lees meer

SOCIALE EN MILIEUSTRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

INTENSITEIT VAN
DE UITSTOOT
VAN BROEIKASGASSEN

Lorem ipsum dolor sit amet (bubble chart)

5,5 Kg CO2 eq. per € EBITDA

In 2018 is de broeikasgasintensiteit gedaald met 0,02 kg CO2-equivalent per € EBITDA.

Lees meer

DUURZAME
BEDRIJFS­OPLOSSINGEN
(SPM)

Lorem ipsum dolor sit amet (bubble chart)

50% van de omzet van de Groep

Dit Sustainable Portfolio Management (SPM)-instrument meet in hoeverre onze activiteiten aansluiten op de belangrijke trends op het gebied van duurzaamheid.

Lees meer

ARBEIDS­ONGEVALLEN
IN VESTIGINGEN
VAN DE GROEP1

Lorem ipsum dolor sit amet (bubble chart)

0,54 per miljoen werkuren

De resultaten op het gebied van ongevallen met werkverlet zijn met 50 ongelukken stabiel gebleven, resulterend in een LTAR van 0,65 in 2018, gelijk aan 2017.

1 Aantal ongevallen met medische behandeling, met of zonder werkonderbreking

Lees meer

INDEX VAN HET
ENGAGEMENT VAN
DE MEDEWERKERS

Lorem ipsum dolor sit amet (bubble chart)

76% van de medewerkers

Het engagement van de medewerkers heeft betrekking op de inzet, de passie en de loyaliteit die een medewerker heeft aangaande zijn/haar werk en het bedrijf.

Lees meer

MEDEWERKERS DIE
ZICH MAATSCHAPPELIJK
INZETTEN

Lorem ipsum dolor sit amet (bubble chart)

33% van de medewerkers

Een lokale maatschappelijke actie is bijvoorbeeld op de site ontwikkeld vrijwilligerswerk in samenwerking met geassocieerde deelnemingen, overheidsinitiatieven, of ngo’s met als doel de sociale omstandigheden te verbeteren of een bijdrage te leveren aan de lokale gemeenschappen.

Lees meer