Over dit verslag

Voor Solvay was 2018 een jaar van uitgebreide transformatie en groei. We zijn nu klaar om ons volledige potentieel te ontketenen. Ons jaarlijks geïntegreerd rapport legt uit hoe. Het weerspiegelt ook onze voortgang op een geïntegreerd management die zes jaar geleden begon.

In ons geïntegreerd jaarverslag wordt uitgelegd hoe we de voortdurende transformatie van onze portefeuille afronden om duurzame oplossingen te leveren die tegemoetkomen aan de uitdagingen waar we voor staan wat de zorg voor onze planeet betreft. Hoe we blijven leveren, dankzij een nog scherpere focus op onze klanten, dankzij innovaties en dankzij samenwerking met al onze belanghebbenden zodat we meer duurzame waarde voor hen creëren. Hoe we in 2018 vorm hebben gegeven aan een organisatie en een cultuur die ervoor zorgen dat Solvay nu verder kan groeien als een multi-gespecialiseerde onderneming die geavanceerde grondstoffen en chemicaliën produceert.

Jean-Pierre Clamadieu heeft de Groep sinds 2011 aanzienlijk veranderd, vooral wat organisatie en cultuur betreft. Met zijn opvolger, Ilham Kadri, beginnen we een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van dit bedrijf, waarbij we dankzij het geweldige potentieel van de portefeuille en de medewerkers het bedrijf een stap verder willen brengen.

We zijn ervan overtuigd dat samenwerking het verschil kan maken en we willen de samenwerking met onze belanghebbenden nog verder verdiepen. In het rapport over 2018 onderstrepen we hoeveel belang we bij Solvay hechten aan samenwerking, door de discussie tussen belanghebbenden en leden van het uitvoerend comité over een aantal belangrijke onderwerpen te delen. Ook dit is een bewijs dat we onze afspraken willen nakomen.

Een stap verder met geïntegreerd management

Het derde geïntegreerde jaarverslag van Solvay gaat in op de vooruitgang die we hebben geboekt wat geïntegreerd management betreft. Dit begon in 2012 toen de Groep een geïntegreerde manier van denken invoerde om het verband tussen de verschillende bedrijfsactiviteiten, duurzaamheid en financiën te versterken. Sindsdien hebben we bij de besluitvorming over de bedrijfs- en de productportefeuille economische waardecreatie en duurzaamheid steeds voor ogen gehouden.

Understanding Solvay at a glance (graphic)

Dit rapport is opnieuw gebaseerd op de richtlijnen en de inhoudelijke elementen van geïntegreerde rapportage, zoals vastgelegd door het International Integrated Reporting Council (IIRC).

In dit jaarverslag gaan we in op het nieuwe, gestroomlijnde bedrijfsmodel van de Groep. Het onderstreept ook het overleg met belanghebbenden en de uitkomst van deze discussies wordt gedeeld.

Links in het hoofdstuk Inzicht in Solvay leiden naar het Verslag van de Raad van Bestuur, waar een meer gedetailleerde analyse wordt gegeven van de belangrijkste onderwerpen, inclusief de focus op onderwerpen met een hoge materialiteit. Informatie over het materialiteitsbeoordelingsproces en andere rapportagerichtlijnen worden geïllustreerd in onze extra financiële overzichten, in de secties "basis van voorbereiding" en "materialiteitsanalyse".

Ondersteund op het hoogste niveau

Vanaf het begin heeft de Raad van Bestuur zijn steun gegeven aan de geïntegreerde managementaanpak, die volledig aansluit bij de normen, waarden en de cultuur van Solvay. Alle bestuursorganen binnen de Groep – het uitvoerend comité, de CEO en de Raad van Bestuur – zijn betrokken bij de voorbereiding, beoordeling en goedkeuring van dit geïntegreerde jaarverslag, dat voldoet aan de Belgische wet- en regelgeving en Corporate Governance Code, de richtlijn 2014/95/EU inzake niet-financiële informatie, de IFRS-richtlijnen inzake financiële verslaggeving en de uitgangspunten en inhoudelijke elementen van geïntegreerde rapportage.

Karim Hajjar, Member of the Executive Committee and CFO (photo)
Geïntegreerd denken heeft niet met naleving te maken, maar met de manier waarop we elke dag zakendoen. Geïntegreerde rapportage is een zeer veeleisende aanpak. Het zorgt voor meer transparantie en het wordt, wat ons betreft, de nieuwe standaard. De Integrated Thinking Award die we in 2018 ontvingen van Institut du Capitalisme Responsable betekent erkenning voor de vooruitgang die we hebben geboekt. Maar er is nog veel te doen.
Karim HajjarLid van het uitvoerend comité en Chief Financial Officer

Het geïntegreerde jaarverslag 2018 borduurt voort op het verslag van vorig jaar, waarbij rekening wordt gehouden met de feedback van onze belanghebbenden, inclusief verschillende gezaghebbende organen zoals het Global Reporting Initiative (GRI) en de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Dit jaar hebben we voor de eerste keer een medewerkerspanel samengesteld en gevraagd feedback te geven op dit rapport. Het doel daarvan is om het rapport duidelijker en lezersvriendelijker te maken en tegemoet te komen aan de verwachtingen wat inhoud betreft.

Dit rapport is afgestemd op de GRI-normen en de aanbevelingen van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Ook wordt ingegaan op de voortgang die is gemaakt met de implementatie van de tien beginselen van het Global Compact en de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Lorem ipsum dolor sit amet (logo)
Lorem ipsum dolor sit amet (logo)