In € miljoen

 

Eigen vermogen toe te rekenen aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij

 

 

 

 

 

Herwaarderings­reserve (reële waarde)

 

 

 
 

Toelich­tingen

 

Aan­delen­kapitaal

 

Uitgifte premies

 

Eigen aan­delen

 

Eeuwig­durende hybride obli­gaties

 

Inge­houden winsten

 

 

 

Wissel­koers­ver­schillen

 

Eigen vermogens­instru­menten gewaar­deerd aan reële waarde via andere ele­menten van het totaal­resultaat(1)

 

Kas­stroom-afdek­kingen

 

Toege­zegd-pensioen-rege­lingen

 

Totaal reser­ves

 

Minder­heids­belan­gen

 

Totaal eigen ver­mogen

(1)

Naam van de categorie is gewijzigd van “Financiële activa beschikbaar voor verkoop” naar "Eigen-vermogensinstrumenten gewaardeerd aan reële waarde via de andere elementen van het totaalresultaat", conform IFRS 9. Vergelijkende cijfers zijn gelijk aan de cijfers zoals gepubliceerd in het Jaarverslag 2017.

Saldo per 31 december 2016

 

 

 

1.588

 

1.170

 

–274

 

2.188

 

5.899

 

 

 

–39

 

8

 

–5

 

–828

 

8.117

 

250

 

9.956

Winst van het jaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.061

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.061

 

56

 

1.116

Andere elementen van het totaalresultaat

 

(F11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

–795

 

–3

 

22

 

128

 

–648

 

–35

 

–684

Totaalresultaat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.061

 

 

 

–795

 

–3

 

22

 

128

 

412

 

20

 

433

Kosten van aandelenopties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

10

Dividenden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–363

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–363

 

–41

 

–404

Coupons van eeuwigdurende hybride obligaties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–111

 

 

 

–111

Verwerving (–) / vervreemding van eigen aandelen

 

 

 

 

 

 

 

–7

 

 

 

–7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–14

 

 

 

–14

Toename / afname (–) via wijzigingen in eigendomsrechten in dochterondernemingen met verlies van zeggenschap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–34

 

 

 

 

 

 

 

0

 

34

 

1

 

–117

 

–116

Saldo per 31 december 2017

 

 

 

1.588

 

1.170

 

–281

 

2.188

 

6.454

 

 

 

–834

 

5

 

16

 

–665

 

8.051

 

113

 

9.752

Invoering van IFRS 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–5

 

 

 

–5

Saldo per 1 januari 2018

 

 

 

1.588

 

1.170

 

–281

 

2.188

 

6.449

 

 

 

–834

 

5

 

16

 

–665

 

8.046

 

113

 

9.747

Winst van het jaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

858

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

858

 

39

 

897

Andere elementen van het totaalresultaat

 

(F11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

217

 

4

 

–42

 

22

 

200

 

4

 

204

Totaalresultaat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

858

 

 

 

217

 

4

 

–42

 

22

 

1.058

 

43

 

1.101

Uitgifte van eeuwigdurende hybride obligaties

 

(F31)

 

 

 

 

 

 

 

298

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

298

 

 

 

298

Kosten van aandelenopties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

9

Dividenden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–378

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–378

 

–40

 

–418

Coupons van eeuwigdurende hybride obligaties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–111

 

 

 

–111

Verwerving (–) / vervreemding van eigen aandelen

 

 

 

 

 

 

 

–18

 

 

 

–4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–22

 

 

 

–22

Andere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

0

 

8

 

19

 

1

 

19

Saldo per 31 december 2018

 

 

 

1.588

 

1.170

 

–299

 

2.486

 

6.834

 

 

 

–618

 

9

 

–26

 

–635

 

8.920

 

117

 

10.624

In 2017 was de afname van het eigen vermogen met € 117 miljoen vooral toe te schrijven aan het minderheidsbelang dat ontstond na de afronding van de desinvestering van Emerging Biochemicals.

In € miljoen

 

Eigen vermogen toe te rekenen aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij

 

 

 

 

 

Herwaarderings­reserve (reële waarde)

 

 

 
 

Toelich­tingen

 

Aan­delen­kapitaal

 

Uitgifte premies

 

Eigen aan­delen

 

Eeuwig­durende hybride obli­gaties

 

Inge­houden winsten

 

 

 

Wissel­koers­ver­schillen

 

Eigen vermogens­instru­menten gewaar­deerd aan reële waarde via andere ele­menten van het totaal­resultaat(1)

 

Kas­stroom-afdek­kingen

 

Toege­zegd-pensioen-rege­lingen

 

Totaal reser­ves

 

Minder­heids­belan­gen

 

Totaal eigen ver­mogen

(1)

Naam van de categorie is gewijzigd van “Financiële activa beschikbaar voor verkoop” naar "Eigen-vermogensinstrumenten gewaardeerd aan reële waarde via de andere elementen van het totaalresultaat", conform IFRS 9. Vergelijkende cijfers zijn gelijk aan de cijfers zoals gepubliceerd in het Jaarverslag 2017.

Saldo per 31 december 2016

 

 

 

1.588

 

1.170

 

–274

 

2.188

 

5.899

 

 

 

–39

 

8

 

–5

 

–828

 

8.117

 

250

 

9.956

Winst van het jaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.061

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.061

 

56

 

1.116

Andere elementen van het totaalresultaat

 

(F11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

–795

 

–3

 

22

 

128

 

–648

 

–35

 

–684

Totaalresultaat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.061

 

 

 

–795

 

–3

 

22

 

128

 

412

 

20

 

433

Kosten van aandelenopties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

10

Dividenden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–363

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–363

 

–41

 

–404

Coupons van eeuwigdurende hybride obligaties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–111

 

 

 

–111

Verwerving (–) / vervreemding van eigen aandelen

 

 

 

 

 

 

 

–7

 

 

 

–7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–14

 

 

 

–14

Toename / afname (–) via wijzigingen in eigendomsrechten in dochterondernemingen met verlies van zeggenschap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–34

 

 

 

 

 

 

 

0

 

34

 

1

 

–117

 

–116

Saldo per 31 december 2017

 

 

 

1.588

 

1.170

 

–281

 

2.188

 

6.454

 

 

 

–834

 

5

 

16

 

–665

 

8.051

 

113

 

9.752

Invoering van IFRS 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–5

 

 

 

–5

Saldo per 1 januari 2018

 

 

 

1.588

 

1.170

 

–281

 

2.188

 

6.449

 

 

 

–834

 

5

 

16

 

–665

 

8.046

 

113

 

9.747

Winst van het jaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

858

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

858

 

39

 

897

Andere elementen van het totaalresultaat

 

(F11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

217

 

4

 

–42

 

22

 

200

 

4

 

204

Totaalresultaat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

858

 

 

 

217

 

4

 

–42

 

22

 

1.058

 

43

 

1.101

Uitgifte van eeuwigdurende hybride obligaties

 

(F31)

 

 

 

 

 

 

 

298

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

298

 

 

 

298

Kosten van aandelenopties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

9

Dividenden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–378

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–378

 

–40

 

–418

Coupons van eeuwigdurende hybride obligaties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–111

 

 

 

–111

Verwerving (–) / vervreemding van eigen aandelen

 

 

 

 

 

 

 

–18

 

 

 

–4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–22

 

 

 

–22

Andere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

0

 

8

 

19

 

1

 

19

Saldo per 31 december 2018

 

 

 

1.588

 

1.170

 

–299

 

2.486

 

6.834

 

 

 

–618

 

9

 

–26

 

–635

 

8.920

 

117

 

10.624