In € miljoen

 

Toelichtingen

 

2018

 

2017

Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten

 

 

 

244

 

183

Kasstromen uit investeringsactiviteiten

 

 

 

–122

 

–105

Kasstromen uit financieringsactiviteiten

 

 

 

–1

 

–1

Nettowijziging in de geldmiddelen en kasequivalenten

 

(F19)

 

120

 

77

De kasstroom uit investeringsactiviteiten van beëindigde bedrijfsactiviteiten is exclusief de opbrengsten uit de desinvesteringen (Acetow en Emerging Biochemicals in 2017).