In € miljoen

 

Toelichtingen

 

2018

 

2017

Omzet

 

(F1)

 

11.299

 

10.984

waarvan andere dan van kernactiviteiten

 

(F3)

 

1.042

 

859

waarvan netto-omzet

 

 

 

10.257

 

10.125

Kostprijs van de omzet

 

 

 

–8.264

 

–7.898

Brutomarge

 

 

 

3.035

 

3.086

Commerciële kosten

 

 

 

–373

 

–400

Administratieve kosten

 

 

 

–1.006

 

–1.037

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

 

 

 

–297

 

–290

Overige operationele winsten en verliezen

 

(F4)

 

–123

 

–154

Resultaat van geassocieerde deelnemingen en joint ventures

 

(F25)

 

44

 

44

Resultaat uit portefeuillebeheer en herevaluaties

 

(F5)

 

–208

 

–188

Resultaat uit historische sanering and belangrijke juridische geschillen

 

(F5)

 

–86

 

–84

EBIT

 

 

 

986

 

976

Lasten van schulden

 

(F6)

 

–131

 

–172

Renteopbrengsten uit leningen en korte termijnbeleggingen

 

(F6)

 

13

 

15

Overige financieringswinsten en -verliezen

 

(F6)

 

–1

 

–44

Disconteringskosten van de voorzieningen

 

(F6)

 

–77

 

–97

Winst van het jaar vóór belastingen

 

 

 

791

 

678

Belastingen op resultaat

 

(F7)

 

–95

 

197

Winst van het jaar uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

 

 

697

 

875

Winst van het jaar uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

(F8)

 

201

 

241

Winst van het jaar

 

(F9)

 

897

 

1.116

toegerekend aan:

 

 

 

 

 

 

Solvay aandeel

 

 

 

858

 

1.061

minderheidsbelangen

 

 

 

39

 

56

Gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten (€)

 

 

 

6,37

 

7,97

Gewone winst per aandeel uit beëindigde bedrijfsactiviteiten (€)

 

 

 

1,94

 

2,29

Gewone winst per aandeel (€)

 

(F10)

 

8,31

 

10,27

Verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten (€)

 

 

 

6,34

 

7,92

Verwaterde winst per aandeel uit beëindigde bedrijfsactiviteiten (€)

 

 

 

1,93

 

2,28

Verwaterde winst per aandeel (€)

 

(F10)

 

8,27

 

10,19

De vergelijkende cijfers voor omzet andere dan van kernactiviteiten en kostprijs van de omzet zijn aangepast voor een bedrag van € 93 miljoen, als gevolg van een wijziging in de presentatie van de omzet anders dan van kernactiviteiten.

Daarnaast werden in het jaarverslag 2017 commerciële en administratieve kosten samen gepresenteerd.