Elementen uit de jaarrekening van elk van de Groepsentiteiten worden gewaardeerd in de valuta van de primaire economische omgeving waarin zij werken (‘de functionele valuta’). De geconsolideerde jaarrekening wordt voorgesteld in euro (EUR), de functionele valuta van de Onderneming en tevens de presentatievaluta van de geconsolideerde jaarrekening van de Groep.

Bij het opstellen van de jaarrekening van individuele entiteiten, worden transacties in valuta andere dan hun functionele valuta bij een initiële opname omgerekend volgens de wisselkoers die geldt op de transactiedatum. Monetaire activa en passiva uitgedrukt in vreemde valuta worden op het einde van de verslagperiode omgerekend aan de slotkoers van die dag. Niet-monetaire elementen gewaardeerd aan reële waarde die uitgedrukt zijn in vreemde valuta worden omgerekend volgens de wisselkoers die geldt op waarderingsdatum. Niet-monetaire elementen gewaardeerd aan historische kostprijs en uitgedrukt in vreemde valuta worden niet omgerekend aan de slotkoers.

Wisselkoersverschillen worden als winst of verlies opgenomen in de periode waarin deze ontstaan, behalve voor:

  • wisselkoersverschillen op monetaire elementen te ontvangen van of te betalen aan een buitenlandse activiteit wiens afwikkeling noch gepland, noch waarschijnlijk is (en dus deel uitmaakt van de netto-investering in een buitenlandse activiteit), die initieel opgenomen worden in de andere elementen van het totaalresultaat onder ‘Wisselkoersverschillen’; en
  • wisselkoersverschillen op transacties met betrekking tot het afdekken van bepaalde valutarisico’s (zie toelichting F35 Financiële instrumenten en beheer van financiële risico’s voor de grondslagen inzake hedge accounting).

De voornaamste wisselkoersen zijn:

 

 

Koers op jaareinde

 

Gemiddelde koers

 

2018

 

2017

 

2018

 

2017

1 Euro =

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Braziliaanse real

 

BRL

 

4,4399

 

3,9789

 

4,3073

 

3,6050

Yuan Renminbi

 

CNY

 

7,8650

 

7,8112

 

7,8064

 

7,6278

Britse pond

 

GBP

 

0,8949

 

0,8875

 

0,8847

 

0,8766

Indiase roepie

 

INR

 

79,9766

 

76,5611

 

80,7322

 

73,5188

Japanse yen

 

JPY

 

125,8730

 

135,0098

 

130,3953

 

126,6917

Koreaanse won

 

KRW

 

1.278,2047

 

1.284,1248

 

1.298,8877

 

1.276,6749

Mexicaanse peso

 

MXN

 

22,5201

 

23,6551

 

22,7042

 

21,3273

Russische roebel

 

RUB

 

79,7633

 

69,4061

 

74,0579

 

65,9317

Amerikaanse dollar

 

USD

 

1,1456

 

1,1995

 

1,1809

 

1,1294