Saldo’s en transacties tussen Solvay nv en haar dochterondernemingen, die verbonden partijen zijn van Solvay nv, werden geëlimineerd in de consolidatie en worden bijgevolg niet opgenomen in deze toelichting. Transacties tussen de Groep en andere verbonden partijen worden hieronder toegelicht.

Aan- en verkooptransacties

In € miljoen

 

Verkoop van goederen

 

Aankoop van goederen

 

2018

 

2017

 

2018

 

2017

Geassocieerde deelnemingen

 

12

 

16

 

5

 

8

Joint ventures

 

55

 

33

 

23

 

19

Overige verbonden partijen

 

27

 

10

 

49

 

57

Totaal

 

95

 

59

 

77

 

85

In € miljoen

 

Bedragen verschuldigd door verbonden partijen

 

Bedragen verschuldigd aan verbonden partijen

 

2018

 

2017

 

2018

 

2017

Geassocieerde deelnemingen

 

1

 

1

 

 

 

 

Joint ventures

 

2

 

1

 

2

 

3

Overige verbonden partijen

 

10

 

15

 

10

 

15

Totaal

 

13

 

18

 

12

 

18

Leningen aan verbonden partijen

Vergoedingen aan managers op sleutelposities

Managers op sleutelposities zijn alle leden de Raad van Bestuur en van het Uitvoerend Comité.

Verschuldigde bedragen met betrekking tot het jaar (vergoedingen) en bestaande verplichtingen op het einde van het jaar in het geconsolideerd overzicht van de financiële positie:

In € miljoen

 

2018

 

2017

Salarissen, rechtstreekse sociale voordelen en personeelsbeloningen op korte termijn

 

3

 

3

Niet-concurrentiebeding

 

2

 

 

Personeelsbeloningen op lange termijn

 

13

 

11

Verplichting van op aandelen gebaseerde plannen afgewikkeld in geldmiddelen

 

5

 

5

Totaal

 

23

 

19

Kosten van het jaar:

In € miljoen

 

2018

 

2017

Exclusief sociale lasten en belastingen ten laste van de werkgever

Salarissen, rechtstreekse sociale voordelen en personeelsbeloningen op korte termijn

 

9

 

8

Niet-concurrentiebeding

 

2

 

 

Personeelsbeloningen op lange termijn

 

2

 

2

Lasten van op aandelen gebaseerde plannen

 

3

 

4

Totaal

 

15

 

14