Grondslagen voor de financiële verslaggeving

De gewone winst per aandeel wordt verkregen door het resultaat over het jaar te delen door het gewogen gemiddelde van het aantal uitstaande gewone aandelen tijdens de verslagperiode. Het gewogen gemiddelde aantal gewone aandelen is exclusief de eigen aandelen gehouden door de Groep tijdens de verslagperiode.

De verwaterde winst per aandeel wordt verkregen door het resultaat over het jaar, aangepast voor het effect van potentiële gewone aandelen die tot verwatering zullen leiden, te delen door het gewogen gemiddelde aantal gewone aandelen, eveneens aangepast voor het aantal potentiële gewone aandelen die tot verwatering zullen leiden in verband met de uitgifte van aandelenopties.

Het aantal potentiële gewone aandelen die tot verwatering zullen leiden is berekend voor het gewogen gemiddelde aantal aandelenopties dat uitstond tijdens de verslagperiode als het verschil tussen de gemiddelde marktprijs van gewone aandelen tijdens de verslagperiode en de uitoefenprijs van de aandelenoptie. Aandelenopties hebben alleen een verwaterend effect als de gemiddelde marktprijs hoger is dan de uitoefenprijs (aandelenopties zijn ‘in the money’).

Voor de berekening van de verwaterde winst per aandeel zijn er geen aanpassingen doorgevoerd aan het nettoresultaat van het boekjaar (aandeel Solvay).

De gewone en verwaterde bedragen per aandeel voor beëindigde bedrijfsactiviteiten worden gepresenteerd in de geconsolideerde winst-en verliesrekening.

Aantal aandelen (in duizenden)

 

2018

 

2017

Gewogen gemiddelde aantal gewone aandelen (gewoon)

 

103.277

 

103.352

Verwaterend effect van inschrijvingsrechten

 

459

 

733

Gewogen gemiddelde aantal gewone aandelen (verwaterd)

 

103.735

 

104.084

 

 

2018

 

2017

 

Gewone

 

Verwaterde

 

Gewone

 

Verwaterde

Winst van het jaar (Solvay-aandeel), met inbegrip van de beëindigde bedrijfsactiviteiten (in € duizenden)

 

858.032

 

858.032

 

1.060.922

 

1.060.922

Winst van het jaar (Solvay-aandeel), zonder beëindigde bedrijfsactiviteiten (in € duizenden)

 

657.378

 

657.378

 

823.962

 

823.962

Winst per aandeel (met inbegrip van beëindigde bedrijfsactiviteiten) (in €)

 

8,31

 

8,27

 

10,27

 

10,19

Winst per aandeel (zonder beëindigde bedrijfsactiviteiten) (in €)

 

6,37

 

6,34

 

7,97

 

7,92

Volledige gegevens per aandeel, met inbegrip van dividend per aandeel, staan in het Overzicht van de activiteiten.

De gemiddelde marktprijs voor 2018 was € 110,21 per aandeel (2017: € 118,56 per aandeel). Onderstaande aandelenopties waren out-of-the-money, en hadden derhalve geen verwaterend effect in de betreffende periode, maar kunnen de gewone winst per aandeel in de toekomst mogelijk wel verwateren (zie toelichting F33 Op aandelen gebaseerde betalingen):

Anti-dilutieve aandelenopties

 

Toekennings­datum

 

Uitoefenprijs (in €)

 

Aantal toegekend aandelen­opties

 

Aantal uitstaande andelen­opties

Aandelenoptieplan 2015

 

25/2/2015

 

114,51

 

346.617

 

346.617

Aandelenoptieplan 2017

 

23/2/2017

 

111,27

 

316.935

 

316.935

Aandelenoptieplan 2018–1

 

27/2/2018

 

113,11

 

400.704

 

400.704

Totaal

 

 

 

 

 

1.064.256

 

1.064.256