In € miljoen

 

2018

 

2017

Kosten voor opstarten en voorstudies

 

–11

 

–12

Meer- en minderwaarden op verkoop van immateriële activa en materiële vaste activa

 

22

 

19

Netto wisselkoersresultaten

 

–4

 

–9

Afschrijving van immateriële activa in verband met PPA

 

–197

 

–206

Vermindering van verplichtingen van medische zorgverzekeringen voorzien na de uitdiensttreding aangaande Cytec

 

24

 

37

Andere

 

43

 

16

Overige operationele winsten en verliezen

 

–123

 

–154