Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Het resultaat uit portefeuillebeheer en herevaluaties omvat:

 • winsten en verliezen van de verkoop van dochterondernemingen, gezamenlijke bedrijfsactiviteiten, joint ventures en geassocieerde deelnemingen die geen beëindigde bedrijfsactiviteiten zijn;
 • overnamekosten van nieuwe bedrijven;
 • winsten en verliezen van de verkoop van vastgoed dat niet direct verbonden is aan een bedrijfsactiviteit;
 • kosten van herstructureringen die voortvloeien uit het beheer van de portefeuille en herevaluaties, inclusief waardeverminderingsverliezen voortvloeiend uit de stopzetting van een activiteit of een productie-eenheid; en
 • waardeverminderingsverliezen die voortvloeien uit het testen van kasstroomgenererende eenheden.

Resultaat uit historische sanering en belangrijke juridische geschillen omvat:

 • de saneringskosten die niet veroorzaakt worden door operationele productiefaciliteiten (gesloten vestigingen, beëindigde productie, milieuvervuiling in vroegere jaren); en
 • de gevolgen van belangrijke juridische geschillen.

Resultaten uit portefeuillebeheer en herevaluaties

In € miljoen

 

2018

 

2017

Herstructureringskosten en waardeverminderingen

 

–205

 

–143

Fusie en overname kosten en meer- en minderwaarden op vervreemdingen

 

–3

 

–45

Resultaat uit portefeuillebeheer en herevaluaties

 

–208

 

–188

Resultaten uit historische sanering en belangrijke geschillen

In € miljoen

 

2018

 

2017

Belangrijke juridische geschillen

 

–25

 

–16

Saneringskosten en andere kosten nietvoorvloien uit operationele productie-eenheden

 

–60

 

–69

Resultaat uit historische sanering en belangrijke juridische geschillen

 

–86

 

–84

In 2018:

 • Herstructureringskosten en bijzondere waardevermindering, voornamelijk in verband met:
 • het vereenvoudigingsprogramma van de Groep (€ -185 miljoen);
 • bijzondere waardevermindering in verband met de desinvestering van Porto Marghera (€ -23 miljoen) en andere niet-renderende activa (€ -16 miljoen);
 • terugname bijzondere waardevermindering in verband met een warmtekrachtkoppelingcentrale in Brazilië (€ 22 miljoen).
 • Fusie- en overnamekosten en winsten en verliezen op vervreemdingen hebben betrekking op:
 • de vermogenswinst op de vervreemding van de op fosforderivaten gebaseerde activiteiten (€ 22 miljoen);
 • de geschatte kosten in verband met de evenredige verdeling van Gegarandeerd Minimum Pensioen (€ -14 miljoen) tussen 1990 en 1997 voor de vroegere Rhodia- en Cytec-activiteiten, voorafgaand aan hun acquisitie; en
 • het vermogensverlies op de desinvestering van de natriumcarbonaatactiviteiten in Egypte (€ -7 miljoen).

In 2017:

 • Herstructureringskosten en bijzondere waardevermindering in verband met:
 • het sluiten van sites in China en Korea (€ -13 miljoen);
 • het sluiten van sites met activiteiten op het gebied van natriumcarbonaat (€ -23 miljoen);
 • bijzondere waardevermindering in verband met aangehouden activa op het gebied van Polyamide (€ -91 miljoen).
 • Fusie- en overnamekosten en meer- en minderwaarden op vervreemdingen:
 • de deconsolidatie van de Venezolaanse entiteit (€ -72 miljoen, waarvan € -60 miljoen vanwege herclassificatie van wisselkoersverschillen);
 • de winst op de desinvestering van de Cross Linkable Compound-activiteiten (€ 43 miljoen);
 • het verlies op de verkoop van Dacarto Benvic (€ -13 miljoen).