Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Een beëindigde bedrijfsactiviteit is een component van de Groep die ofwel is afgestoten ofwel is geclassificeerd als aangehouden voor verkoop (zie toelichting F30 Activa aangehouden voor verkoop), en die:

  • een afzonderlijke belangrijke bedrijfsactiviteit of geografisch bedrijfsgebied vertegenwoordigt;
  • deel uitmaakt van één enkel gecoördineerd plan om een afzonderlijke belangrijke bedrijfsactiviteit of geografisch bedrijfsgebied af te stoten; of
  • een dochteronderneming is die uitsluitend is overgenomen met de bedoeling te worden doorverkocht.

Een component van de Groep bestaat uit de bedrijfsactiviteiten en kasstromen die zowel operationeel als voor de financiële verslaggeving kunnen worden onderscheiden van de rest van de Groep.

In het geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat, het geconsolideerd kasstroomoverzicht, en in de informatieverschaffing worden de beëindigde bedrijfsactiviteiten herwerkt voor voorgaande perioden.

2018
In € miljoen

 

Polyamides

 

Andere

 

Totaal

Netto-omzet

 

1.563

 

 

 

1.563

EBIT

 

288

 

–4

 

284

Financiële resultaat

 

–3

 

 

 

–3

Belastingen

 

–80

 

 

 

–80

Winst / verlies (–) uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

205

 

–5

 

201

toegerekend aan Solvay-aandeel

 

205

 

–5

 

201

De EBIT voor Polyamide is inclusief fusie- en overnamekosten van € -18 miljoen.

De € -5 miljoen in de kolom Andere heeft betrekking op aanpassingen na verkoop in verband met de vervreemding van Acetow.

2017
In € miljoen

 

Polyamides

 

Acetow

 

Emerging Biochemicals

 

Andere

 

Totaal

Netto-omzet

 

1.558

 

204

 

41

 

 

 

1.803

EBIT

 

121

 

220

 

25

 

–54

 

311

Financiële resultaat

 

–3

 

–1

 

 

 

 

 

–4

Belastingen

 

–60

 

–6

 

 

 

 

 

–67

Winst / verlies (–) uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

58

 

213

 

25

 

–54

 

241

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

toegerekend aan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solvay-aandeel

 

58

 

213

 

20

 

–54

 

237

minderheidsbelangen

 

 

 

 

 

4

 

 

 

4

De € -54 miljoen in de kolom Andere is vooral toe te schrijven aan garanties na verkoop in verband met de vervreemding van de Pharma-activiteiten en de aanpassing in de aankoopprijs van Indupa.

De EBIT voor Polyamide is inclusief fusie- en overnamekosten en bijzondere waardevermindering op immateriële activa van € -45 miljoen. De EBIT voor Acetow was inclusief de vermogenswinst van € 180 miljoen. De EBIT voor Emerging Biochemicals was inclusief de vermogenswinst van € 24 miljoen.