De lijst van geassocieerde deelnemingen en joint ventures is beschikbaar onder toelichting F43 Lijst van geconsolideerde entiteiten.

De geassocieerde deelnemingen en joint ventures die niet geclassificeerd worden als aangehouden voor verkoop/beëindigde bedrijfsactiviteiten worden verwerkt volgens de equity-methode.

In € miljoen

 

2018

 

2017

 

Geassocieerde deel­nemingen

 

Joint ventures

 

Totaal

 

Geassocieerde deel­nemingen

 

Joint ventures

 

Totaal

Investeringen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures

 

15

 

426

 

441

 

23

 

443

 

466

Winst uit geassocieerde deelnemingen en joint ventures

 

3

 

41

 

44

 

3

 

41

 

44

Geassocieerde deelnemingen

In € miljoen

 

2018

 

2017

Boekwaarde op 1 januari

 

23

 

24

Winst van het jaar

 

3

 

3

Ontvangen dividenden

 

–1

 

–2

Waardevermindering

 

–9

 

 

Wisselkoersverschillen

 

 

 

–1

Overboeking naar activa aangehouden voor verkoop

 

 

 

–1

Boekwaarde op 31 december

 

15

 

23

De tabellen hieronder geven een samenvatting van het overzicht van de financiële positie en de winst-en verliesrekening van de geassocieerde deelnemingen alsof de proportionele consolidatiemethode werd toegepast.

In € miljoen

 

2018

 

2017

Overzicht van de financiële positie

 

 

 

 

Vaste activa

 

16

 

22

Vlottende activa

 

18

 

17

Geldmiddelen en kasequivalenten

 

6

 

5

Langlopende verplichtingen

 

3

 

3

Langlopende financiële schulden

 

2

 

2

Kortlopende verplichtingen

 

16

 

14

Kortlopende financiële schulden

 

4

 

4

Investeringen in geassocieerde deelnemingen

 

15

 

23

 

 

 

 

 

Winst- en verliesrekening

 

 

 

 

Omzet

 

36

 

34

Afschrijvingen

 

–1

 

–1

Renteopbrengsten uit leningen en termijnbeleggingen

 

1

 

1

Winst van het jaar uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

2

 

2

Winst van het jaar

 

2

 

2

Totaalresultaat

 

2

 

1

Ontvangen dividenden

 

1

 

1

Deelnemingen in joint ventures

In € miljoen

 

2018

 

2017

Boekwaarde op 1 januari

 

443

 

473

Verkoop

 

 

 

–19

Kapitaalverhoging

 

 

 

3

Winst van het jaar

 

41

 

41

Ontvangen dividenden

 

–24

 

–16

Wisselkoersverschillen

 

–34

 

–39

Boekwaarde op 31 december

 

426

 

443

In 2018 hadden de wisselkoersverschillen voornamelijk betrekking op de devaluatie van de Russische roebel, de Braziliaanse real en de Indiase roepie ten opzichte van de euro.

In 2017 had de vervreemding betrekking op de verkoop van Dacarto Benvic. De wisselkoersverschillen hadden voornamelijk betrekking op de devaluatie van de Russische roebel en de Braziliaanse real ten opzichte van de euro.

De tabellen hieronder geven een samenvatting van het overzicht van de financiële positie en de winst-en verliesrekening van de materiële joint ventures alsof de proportionele consolidatiemethode werd toegepast.

2018
In € miljoen

 

Rusvinyl OOO

 

Peroxidos do Brasil Ltda

 

Solvay & CPC Barium Strontium

 

Shandong Huatai Interox Chemical Co. Ltd

 

Hindustan Gum & Chemicals Ltd

 

EECO Holding and subsidiaries

 

Cogeneration Rosignano

Belang

 

50,0%

 

69,4%

 

75,0%

 

50,0%

 

50,0%

 

33,3%

 

25,4%

Operationele segment

 

Performance Chemicals

 

Performance Chemicals

 

Advanced Materials

 

Performance Chemicals

 

Advanced Formulations

 

Corporate & Business Services

 

Corporate & Business Services

Overzicht van de financiële positie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaste activa

 

352

 

47

 

11

 

7

 

6

 

17

 

9

Vlottende activa

 

53

 

43

 

45

 

5

 

152

 

28

 

4

Geldmiddelen en kasequivalenten

 

23

 

19

 

9

 

3

 

125

 

2

 

1

Langlopende verplichtingen

 

189

 

4

 

12

 

 

 

4

 

8

 

 

Langlopende financiële schulden

 

160

 

2

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

Kortlopende verplichtingen

 

50

 

18

 

15

 

3

 

9

 

33

 

9

Kortlopende financiële schulden

 

36

 

4

 

 

 

 

 

 

 

33

 

8

Deelnemingen in joint ventures

 

167

 

67

 

30

 

9

 

145

 

4

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winst- en verliesrekening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omzet

 

183

 

73

 

80

 

20

 

40

 

6

 

3

Afschrijvingen

 

–22

 

–4

 

–1

 

–1

 

–1

 

–2

 

–1

Lasten van schulden

 

–17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–2

 

 

Renteopbrengsten uit leningen en termijnbeleggingen

 

 

 

1

 

 

 

 

 

7

 

1

 

 

Winstbelastingen

 

–1

 

–6

 

–3

 

–1

 

–2

 

 

 

 

Winst van het jaar uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

5

 

19

 

9

 

3

 

5

 

1

 

 

Winst van het jaar

 

5

 

19

 

9

 

3

 

5

 

1

 

 

Andere elementen van het totaalresultaat

 

–25

 

–4

 

1

 

 

 

–7

 

 

 

 

Totaalresultaat

 

–19

 

14

 

10

 

3

 

–2

 

 

 

 

Ontvangen dividenden

 

 

 

13

 

8

 

2

 

2

 

 

 

 

Andere elementen van het totaalresultaat bestaan voornamelijk uit wisselkoersenverschillen.

2017
In € miljoen

 

Rusvinyl OOO

 

Peroxidos do Brasil Ltda

 

Solvay & CPC Barium Strontium

 

Shandong Huatai Interox Chemical Co. Ltd

 

Hindustan Gum & Chemicals Ltd

 

EECO Holding and subsidiaries

 

Cogeneration Rosignano

 

Andere

Belang

 

50,0%

 

69,4%

 

75,0%

 

50,0%

 

50,0%

 

33,3%

 

25,4%

 

 

Operationele segment

 

Performance Chemicals

 

Performance Chemicals

 

Advanced Materials

 

Performance Chemicals

 

Advanced Formulations

 

Corporate & Business Services

 

Corporate & Business Services

 

 

Overzicht van de financiële positie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaste activa

 

423

 

43

 

11

 

8

 

7

 

15

 

9

 

 

Vlottende activa

 

45

 

48

 

42

 

4

 

154

 

16

 

3

 

 

Geldmiddelen en kasequivalenten

 

13

 

27

 

8

 

2

 

137

 

4

 

 

 

 

Langlopende verplichtingen

 

226

 

6

 

12

 

 

 

4

 

10

 

 

 

 

Langlopende financiële schulden

 

197

 

4

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

Kortlopende verplichtingen

 

55

 

20

 

13

 

4

 

9

 

18

 

7

 

 

Kortlopende financiële schulden

 

38

 

4

 

 

 

 

 

 

 

17

 

7

 

 

Deelnemingen in joint ventures

 

186

 

65

 

28

 

8

 

148

 

3

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winst- en verliesrekening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omzet

 

171

 

75

 

75

 

11

 

42

 

5

 

 

 

 

Afschrijvingen

 

–25

 

–3

 

–1

 

–1

 

–1

 

–1

 

 

 

 

Lasten van schulden

 

–21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–1

 

 

 

 

Renteopbrengsten uit leningen en termijnbeleggingen

 

 

 

2

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Winstbelastingen

 

–1

 

–8

 

–3

 

 

 

–3

 

 

 

 

 

 

Winst van het jaar uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

4

 

19

 

9

 

1

 

7

 

 

 

 

 

2

Winst van het jaar

 

4

 

19

 

9

 

1

 

7

 

 

 

 

 

2

Andere elementen van het totaalresultaat

 

–15

 

–11

 

–1

 

–1

 

–9

 

 

 

 

 

 

Totaalresultaat

 

–10

 

8

 

8

 

 

 

–2

 

 

 

 

 

2

Ontvangen dividenden

 

 

 

9

 

6

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

Andere elementen van het totaalresultaat bestaan voornamelijk uit wisselkoersenverschillen.