Grondslagen voor de financiële verslaggeving

In overeenstemming met het materialiteitsconcept zijn een aantal niet-significante entiteiten niet opgenomen in de consolidatiekring. Deze worden gewaardeerd tegen kostprijs en jaarlijks getoetst op bijzondere waardevermindering, wat als een goede benadering van hun reële waarde wordt beschouwd. Zie voor meer informatie de Grondslagen voor consolidatie.

In € miljoen

 

2018

 

2017

Boekwaarde op 1 januari

 

47

 

54

Vervreemdingen

 

–2

 

–1

Kapitaalverhoging

 

1

 

 

Wijzigingen in consolidatiemethode

 

–2

 

 

Bijzondere waardeverminderingen

 

–3

 

–6

Andere

 

 

 

–1

Boekwaarde op 31 december

 

41

 

47

De rubriek ‘Wijzigingen in de consolidatiemethode’ bevat entiteiten die niet langer onder de materialiteitsdrempels vallen en die verwerkt gaan worden als dochterondernemingen, gezamenlijke bedrijfsactiviteiten, joint ventures of geassocieerde deelnemingen.