In € miljoen

 

2018

 

2017

BTW en andere belastingen

 

351

 

266

Leveranciers voorschotten

 

81

 

69

Financiële instrumenten – operationeel

 

162

 

153

Verzekeringspremies

 

30

 

24

Financiele vorderingen

 

14

 

13

Vorderingen op vervreemding van activa

 

3

 

3

Andere

 

77

 

99

Overige vlottende vorderingen

 

719

 

627

Financiële instrumenten-operationeel omvatten afgeleide financiële instrumenten aangehouden voor handelsdoeleinden en kasstroomafdekking (zie toelichting F35.A. Overzicht van de financiële instrumenten).