De hierna vermelde bedragen zijn volledig geconsolideerd en zijn vóór de eliminatie van intragroepsverrichtingen.

Eind 2018 hadden de volgende drie dochterondernemingen minderheidsbelangen van € 89 miljoen (van in totaal € 117 miljoen).

2018
In € miljoen

 

Zhejiang Lansol

 

Solvay Special Chem Japan

 

Solvay Soda Ash

Eigendomsbelang aangehouden door minderheidsbelangen

 

45%

 

33%

 

20%

Overzicht van de financiële positie

 

 

 

 

 

 

Vaste activa

 

23

 

18

 

304

Vlottende activa

 

42

 

21

 

28

Langlopende verplichtingen

 

3

 

1

 

13

Kortlopende verplichtingen

 

23

 

2

 

23

Winst- en verliesrekening

 

 

 

 

 

 

Omzet

 

62

 

67

 

321

Winst van het jaar

 

11

 

5

 

142

Andere elementen van het totaalresultaat

 

–1

 

2

 

1

Totaalresultaat

 

10

 

7

 

143

Dividenden betaald aan minderheidsbelangen

 

 

 

2

 

32

Deel van de minderheidsbelangen in de winst van het jaar

 

5

 

2

 

28

Gecumuleerde minderheidsbelangen

 

17

 

12

 

60

Eind 2017 hadden de volgende drie dochterondernemingen minderheidsbelangen van € 84 miljoen (van in totaal € 113 miljoen).

2017
In € miljoen

 

Zhejiang Lansol

 

Solvay Special Chem Japan

 

Solvay Soda Ash

Eigendomsbelang aangehouden door minderheidsbelangen

 

45%

 

33%

 

20%

Overzicht van de financiële positie

 

 

 

 

 

 

Vaste activa

 

20

 

17

 

305

Vlottende activa

 

31

 

24

 

25

Langlopende verplichtingen

 

3

 

1

 

12

Kortlopende verplichtingen

 

19

 

5

 

25

Winst- en verliesrekening

 

 

 

 

 

 

Omzet

 

44

 

64

 

361

Winst van het jaar

 

5

 

8

 

166

Andere elementen van het totaalresultaat

 

–1

 

–3

 

22

Totaalresultaat

 

4

 

6

 

188

Dividenden betaald aan minderheidsbelangen

 

 

 

2

 

34

Deel van de minderheidsbelangen in de winst van het jaar

 

2

 

3

 

33

Gecumuleerde minderheidsbelangen

 

13

 

12

 

59