Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Solvay heeft verscheidene aandelenoptieplannen opgezet, waaronder in eigen-vermogensinstrumenten en in contanten afgewikkelde, op aandelen gebaseerde plannen.

Bij de in eigen-vermogensinstrumenten afgewikkelde plannen ontvangt de Groep diensten in ruil voor de eigen-vermogensinstrumenten (met name door de uitgifte van aandelenopties). De reële waarde van de diensten geleverd door medewerkers in ruil voor de toekenning van de eigen-vermogensinstrumenten vertegenwoordigt een kost. Deze kost wordt opgenomen op een lineaire basis in de geconsolideerde winst-en verliesrekening over de verwervingsperiode (vesting period) die betrekking heeft op deze eigen-vermogensinstrumenten ten opzichte van een overeenstemmende aanpassing in het eigen vermogen. De reële waarde van de geleverde diensten worden bepaald op basis van de reële waarde van de eigen-vermogensinstrumenten op toekenningsdatum. Deze wordt vervolgens niet geherwaardeerd. Op elke verslagdatum schat de Groep opnieuw het aantal aandelenopties dat waarschijnlijk zal worden verworven. De impact van de herziene schattingen wordt opgenomen als winst of verlies met een daarmee overeenstemmende aanpassing in het eigen vermogen.

Bij de in contanten afgewikkelde plannen ontvangt de Groep diensten in ruil voor de verplichting om aan de medewerkers voor deze diensten een geldbedrag over te maken op basis van de prijs (of waarde) van de eigen-vermogensinstrumenten (inclusief aandelen of aandelenopties) van de Groep (namelijk door de uitgifte van de Performance Share Units). De reële waarde van de diensten geleverd door medewerkers in ruil voor de toekenning van de op aandelen gebaseerde betalingen vertegenwoordigt een kost. Deze kost wordt opgenomen op een lineaire basis in de geconsolideerde winst-en verliesrekening over de verwervingsperiode (vesting period) die betrekking heeft op deze op aandelen gebaseerde betalingen ten opzichte van een overeenstemmende aanpassing in de passiva. Op elke verslagdatum schat de Groep opnieuw het aantal opties dat waarschijnlijk zal worden verworven. De invloed van de herziene schattingen wordt opgenomen in de winst-en verliesrekening. De Groep waardeert de verworven diensten en de aangegane verplichting tegen de reële waarde van de verplichting. Tot de verplichting afgewikkeld is, herwaardeert de Groep de reële waarde van de verplichting op het einde van elke verslagperiode en op de afwikkelingsdatum, waarbij eventuele wijzigingen in de reële waarde opgenomen worden als winst of verlies van de periode.

Aandelenoptieplan (Stock Option Plan)

Zoals elk jaar sinds 1999 heeft de Raad van Bestuur in 2018 het aandelenoptieplan hernieuwd dat aan het uitvoerend management (52 begunstigden) wordt aangeboden om hen nauwer te betrekken bij de ontwikkeling van de Groep op lange termijn. Dit plan is een op aandelen gebaseerd plan dat in eigen-vermogensinstrumenten wordt afgewikkeld. De meeste managers hebben in 2018 ingeschreven op de aangeboden opties met een uitoefenkoers van € 113,11 voor het eerste plan en € 108,38 voor het tweede plan. Dit is de gemiddelde beurskoers van het Solvay-aandeel gedurende de 30 dagen die aan het aanbod voorafgingen.

Eind december 2018 bezat de Groep 2.722.761 eigen aandelen, die werden afgetrokken van het geconsolideerde eigen vermogen.

Aandelenopties

 

2018–2

 

2018–1

 

2017

 

2016

 

2015

 

2014

Aantal toegekende en nog uitstaande aandelenopties op 31 december 2017

 

 

 

 

 

316.935

 

759.023

 

346.617

 

378.506

Toegekende aandelenopties

 

72.078

 

400.704

 

 

 

 

 

 

 

 

Verlies van rechten en vervallen opties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgeoefende opties op aandelen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–18.152

Aantal aandelenopties op 31 december 2018

 

72.078

 

400.704

 

316.935

 

759.023

 

346.617

 

360.354

Uitoefenbare aandelenopties op 31 december 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

346.617

 

360.354

Uitoefenprijs (in €)

 

108,38

 

113,11

 

111,27

 

75,98

 

114,51

 

101,14

Reële waarde van de opties op de waarderingsdatum (in €)

 

20,81

 

19,10

 

23,57

 

17,07

 

24,52

 

22,79

Aandelenopties

 

2013

 

2012

 

2011

 

2010

 

2007

 

2006

 

2005

Aantal toegekende en nog uitstaande aandelenopties op 31 december 2017

 

371.161

 

456.349

 

91.164

 

83.490

 

69.122

 

67.423

 

47.061

Toegekende aandelenopties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verlies van rechten en vervallen opties

 

 

 

 

 

 

 

–2.130

 

 

 

 

 

–32.238

Uitgeoefende opties op aandelen

 

–3.990

 

–51.390

 

–28.683

 

–81.360

 

–1.064

 

–2.702

 

–14.823

Aantal aandelenopties op 31 december 2018

 

367.171

 

404.959

 

62.481

 

0

 

68.058

 

64.721

 

0

Uitoefenbare aandelenopties op 31 december 2018

 

367.171

 

404.959

 

62.481

 

0

 

68.058

 

64.721

 

0

Uitoefenprijs (in €)

 

104,33

 

83,37

 

61,76

 

71,89

 

90,97

 

102,53

 

91,45

Reële waarde van de opties op de waarderingsdatum (in €)

 

20,04

 

21,17

 

12,73

 

14,64

 

17,56

 

19,92

 

10,77

 

 

2018

 

2017

 

Aantal aandelen­opties

 

Gewogen gemiddelde uitoefenprijs

 

Aantal aandelen­opties

 

Gewogen gemiddelde uitoefenprijs

Op 1 januari

 

2.986.850

 

97,90

 

3.312.784

 

93,30

Toegekend gedurende het jaar

 

472.782

 

112,39

 

316.935

 

111,27

Verlies van rechten en vervallen opties gedurende het jaar

 

–34.368

 

90,24

 

–7.292

 

67,99

Uitgeoefend gedurende het jaar

 

–202.164

 

78,58

 

–635.577

 

80,97

Op 31 december

 

3.223.101

 

101,32

 

2.986.850

 

97,90

Uitoefenbaar op 31 december

 

1.674.361

 

 

 

1.563.211

 

 

De aandelenopties leidden in 2018 tot € 9 miljoen aan lasten, berekend door derden aan de hand van het Black-Scholes-model en opgenomen in de geconsolideerde winst-en verliesrekening onder administratieve kosten.

De waardering van het eerste optieplan van 2018 is gebaseerd op:

 • de koers van het onderliggend actief (aandeel van Solvay): € 116,15 op 27 februari 2018;
 • de resterende looptijd van de optie: uitoefenbaar vanaf 1 januari 2022 tot 27 februari 2026, rekening houdend met het feit dat een aantal daarvan voor het einde van de looptijd zullen worden uitgeoefend;
 • de uitoefenprijs van de optie: € 113,11;
 • de risicovrije rente: 0,76% (gemiddeld);
 • de volatiliteit van het onderliggend rendement, geschat op basis van de optieprijs: 21,00%; en
 • een dividendrendement van 2,85%.

De waardering van het tweede optieplan van 2018 is gebaseerd op:

 • de koers van het onderliggend actief (aandeel van Solvay): € 112,65 op 30 juli 2018;
 • de resterende looptijd van de optie: uitoefenbaar vanaf 1 januari 2022 tot 30 juli 2026, rekening houdend met het feit dat een aantal daarvan voor het einde van de looptijd zullen worden uitgeoefend;
 • de uitoefenprijs van de optie: € 108,38;
 • de risicovrije rente: 0,63% (gemiddeld);
 • de volatiliteit van het onderliggend rendement, geschat op basis van de optieprijs: 20,80%; en
 • een dividendrendement van 2,91%.

Gewogen gemiddelde resterende contractuele looptijd:

In jaren

 

2018

 

2017

Aandelenoptieplan 2005

 

0,0

 

1,0

Aandelenoptieplan 2006

 

1,0

 

2,0

Aandelenoptieplan 2007

 

2,0

 

3,0

Aandelenoptieplan 2010

 

0,0

 

1,0

Aandelenoptieplan 2011

 

1,0

 

1,9

Aandelenoptieplan 2012

 

1,1

 

2,1

Aandelenoptieplan 2013

 

2,2

 

3,2

Aandelenoptieplan 2014

 

3,2

 

4,2

Aandelenoptieplan 2015

 

4,2

 

5,2

Aandelenoptieplan 2016

 

5,2

 

6,2

Aandelenoptieplan 2017

 

6,2

 

7,2

Aandelenoptieplan 2018 – 1

 

7,2

 

Aandelenoptieplan 2018 – 2

 

7,6

 

Performance Share Units (PSU)-regeling

Sinds 2013 heeft de Raad van Bestuur een jaarlijkse Performance Share Units-regeling vernieuwd, die aan het uitvoerend management aangeboden wordt om hen nauwer te betrekken bij de ontwikkeling van de Groep, en die een onderdeel vormt van het beleid inzake langetermijnbeloning. Alle betrokken managers hebben in 2018 ingeschreven op de aangeboden PSU’s met een toekenningsprijs van € 113,11. Performance Share Units betreft een in contanten afgewikkeld, op aandelen gebaseerd plan waarbij de begunstigden een uitkering ontvangen in contanten op basis van de koers van het Solvay-aandeel evenals bepaalde prestatievoorwaarden en opgebouwde dividenden.

Bij elk plan is er een verwervingsperiode van 3 jaar, waarna er een afwikkeling in contanten geschiedt indien er aan de uitbetalingsvoorwaarden voldaan is.

Performance share units

 

Plan 2018

 

Plan 2017

Aantal PSU’s

 

215.567

 

222.746

Datum van toekenning

 

27/02/2018

 

23/02/2017

Datum van verwerving

 

01/01/2021

 

01/01/2020

Wachtperiode

 

31/03/2018 tot 31/12/2020

 

31/03/2017 tot 31/12/2019

Prestatievoorwaarden

 

40% van de initieel toegekende PSU’s zijn afhankelijk van de jaarlijkse procentuele onderliggende EBITDA groei over 3 jaar (2018, 2019, 2020)

 

40% van de initieel toegekende PSU’s zijn afhankelijk van de jaarlijkse procentuele onderliggende EBITDA groei over 3 jaar (2017, 2018, 2019)

 

40% van de initieel toegekende PSU’s zijn afhankelijk van de jaarlikse procentuele variatie van de CFROI over 3 jaar (2018, 2019, 2020)

 

40% van de initieel toegekende PSU’s zijn afhankelijk van de jaarlikse procentuele variatie van de CFROI over 3 jaar (2017, 2018, 2019)

 

20% van de initieel toegekende PSU’s zijn afhankelijk van het GHG Intensity vermindering objectief op het einde van de boekhoudingsperiode 2020

 

20% van de initieel toegekende PSU’s zijn afhankelijk van het GHG Intensity vermindering objectief op het einde van de boekhoudingsperiode 2019

Bekrachtiging van de prestatievoorwaarden

 

Door de Raad van Bestuur

 

Door de Raad van Bestuur

In 2018 bedraagt de impact op de geconsolideerde winst-en verliesrekening van de PSU’s € 15 miljoen, tegenover € 21 miljoen in 2017. De boekwaarde van de PSU-verplichting aan het eind van 2018 bedroeg € 44 miljoen, tegenover € 58 miljoen aan het eind van 2017.