In € miljoen

 

2018

 

2017

Schulden betreffende salarissen en voordelen

 

329

 

361

BTW en andere belastingen

 

131

 

130

Sociale zekerheid

 

68

 

61

Financiële instrumenten – operationeel

 

194

 

130

Fusie en overname verplichtingen

 

 

 

21

Verzekeringspremies

 

15

 

13

Klanten voorschotten

 

31

 

34

Overige

 

81

 

98

Overige kortlopende verplichtingen

 

850

 

848

Financiële instrumenten-operationeel omvatten afgeleide financiële instrumenten aangehouden voor handelsdoeleinden en kasstroomafdekking (zie toelichting F35.A. Overzicht van de financiële instrumenten).