In 2018 bedroegen de totale afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingsverliezen € 944 miljoen, waarvan:

In 2017 bedroegen de totale afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingsverliezen € 1152 miljoen, waarvan:

  • lineaire afschrijvingen ten bedrage van € 954 miljoen voor voortgezette bedrijfsactiviteiten met inbegrip van:
  • kostprijs van de omzet (€ 552 miljoen);
  • administratieve kosten (€ 106 miljoen);
  • kosten van onderzoek en ontwikkeling (€ 55 miljoen);
  • overige (€ 241 miljoen), inclusief € 206 miljoen voor de afschrijving als gevolg van de boekhoudkundige toerekening van de overnameprijs (zie toelichting F4 Overige operationele winsten en verliezen);
  • netto bijzonder waardeverminderingsverlies van € 100 miljoen voor voortgezette bedrijfsactiviteiten (zie toelichting F5 Resultaat uit portefeuillebeheer en herevaluaties, historische sanering en belangrijke juridische geschillen); en
  • € 98 miljoen voor beëindigde bedrijfsactiviteiten, inclusief € 69 miljoen voor lineaire afschrijvingen (inclusief afschrijving als gevolg van de boekhoudkundige toerekening van de overnameprijs) in verband met Polyamide.