2018
In € miljoen

 

Verwervingen

 

Vervreemdingen

 

Totaal

Dochterondernemingen

 

–12

 

26

 

14

Andere

 

–4

 

 

 

–4

Totaal deelnemingen

 

–16

 

26

 

10

Materiële vaste/immateriële activa

 

–833

 

42

 

–791

Totaal

 

–849

 

69

 

–781

2017
In € miljoen

 

Verwervingen

 

Vervreemdingen

 

Totaal

Dochterondernemingen

 

–44

 

891

 

846

Andere

 

–11

 

 

 

–11

Totaal deelnemingen

 

–55

 

891

 

836

Materiële vaste/immateriële activa

 

–822

 

75

 

–746

Totaal

 

–877

 

966

 

89

In 2018

De overname van dochterondernemingen (€ -12 miljoen) heeft betrekking op betalingen na overname van Cytec.

De vervreemding van dochterondernemingen (€ 26 miljoen) heeft vooral betrekking op fosforderivaten voor € 54 miljoen, de natriumcarbonaatactiviteiten in Egypte voor € 10 miljoen en fusie- en overnamekosten voor de vervreemding van Polyamides voor € -20 miljoen. Het saldo is samengesteld uit betaalde en ontvangen bedragen voor verkopen in voorgaande jaren die geen invloed hebben op de winst-en verliesrekening 2018 (uitgestelde betaling voor de aanschaf van BASF-aandelen in Solvin van € -22 miljoen en Cross Linkable Compoud voor € 4 miljoen).

De verwerving van materiële vaste en immateriële activa (€ -833 miljoen) heeft betrekking op verschillende projecten:

 • Corporate: investering in Material Science Application Center in Brussel (België);
 • Soda Ash & Derivatives: renovatie van een warmtekrachtkoppelingscentrale in Bernburg (Duitsland);
 • Special Chem: nieuwe H2O2-fabriek in Rosignano (Italië) en in Zhengiang (China);
 • Speciality Polymers: nieuwe productie-eenheid foor Polyethersulfone (PESU) in Panoli (India);
 • Specialty Polymers: Groei capaciteit Polyvinylideenfluoride (PVDF) in Tavaux (Frankrijk);
 • Technology Solutions: verdubbeling van de productiecapaciteit van HALS (hindered amine light stabilizers) in Willow Island (Verenigde Staten);

De in 2018 ontvangen liquide middelen uit de vervreemding van materiële vaste activa had verband met de verkoop van vastgoed (€ 27 miljoen), voornamelijk als gevolg van herstructureringsinitiatieven of portefeuillewijzigingen en liquide middelen ontvangen uit de vervreemding van immateriële activa in verband met de verkoop van klantenlijsten (€ 15 miljoen). De in 2017 ontvangen liquide middelen uit de vervreemding van materiële vaste activa hielden voornamelijk verband met de verkoop van vastgoed na verhuizing van onze fabrieken in Korea, herstructureringsinitiatieven en portefeuillewijzigingen.

In 2017

De overname van dochterondernemingen (€ -44 miljoen) had vooral betrekking op de acquisitie van European Carbon Fiber GmbH (€ -16 miljoen), Energain (€ -13 miljoen) en betalingen na overname in verband met Cytec (€ -17 miljoen).

De vervreemding van dochterondernemingen (€ 891 miljoen) heeft vooral betrekking op de verkoop van Acetow (€ 734 miljoen), Emerging Biochemicals (€ 180 miljoen), Cross Linkable Compound (€ 62 miljoen) en Formulated Resin (€ 38 miljoen). Het saldo was vooral samengesteld uit bedragen die zijn betaald voor vervreemdingen in voorgaande jaren die geen invloed hebben op de winst-en verliesrekening 2017 (Inovyn (€ -79 miljoen), BASF (€ -22 miljoen) en Indupa (€ -19 miljoen)).

De verwerving van materiële vaste en immateriële activa (€ -822 miljoen) heeft betrekking op verschillende projecten:

 • Composite Materials: uitbreiding van de activiteiten op het gebied van kleefmiddelen in Wrexham (Verenigd Koninkrijk);
 • Peroxiden: bouw van een 60 Kt. H2O2-fabriek in Zhengiang (China);
 • Special Chem: nieuwe H2O2-fabriek in Rosignano (Italië) en in Zhengiang (China);
 • Specialty Polymers: investering in fluorelastomeren en PVDF in Changshu (China);
 • Speciality Polymers: investering in PEEK-capaciteit (Verenigde Staten);
 • Speciality Polymers: nieuwe productie-eenheid foor Polyethersulfone (PESU) in Panoli (India).