De overige kasstromen uit financieringsactiviteiten (€ 123 miljoen in 2018 en € 13 miljoen in 2017) hielden vooral verband met de ontvangst van margestortingen op afdekkingsinstrumenten als onderdeel van de activiteiten van Energy Services (€ 137 miljoen in 2018 en € 17 miljoen in 2017). De sterke toename in 2018 is toe te schrijven aan de stijging van de prijs voor CO2-emissierechten gedurende het jaar (van € 8 per ton eind 2017 tot € 25 per ton eind 2018).

Voor de handel in futures van verschillende grondstoffen (CO2, energie, gas en kolen) maakt Energy Services gebruik van makelaars. Deze deals zijn onderhevig aan margestortingen. Om het kredietrisico van de tegenpartij te dekken, betalen makelaars een margestorting aan Solvay in geval het instrument voor Solvay in-the-money staat. Als het instrument echter out-of-the-money staat, betaalt Solvay een margestorting aan de makelaars. De margestortingen worden gepresenteerd als onderdeel van de financiële schuld (zie toelichting F36 Nettoschuld). Kasstromen afkomstig van margestortingen worden opgenomen als Overige kasstromen uit financieringsactiviteiten. Deze fluctueert met de reële waarde van het instrument. De daadwerkelijke afwikkeling van de grondstofderivaten vindt plaats onder aftrek van de margestortingen en het brutobedrag (inclusief margestortingen geherclassificeerd uit Overige kasstromen uit financieringsactiviteiten) wordt opgenomen in operationele kasstromen.