In € miljoen

 

2018

 

2017

Te bestemmen winst van het boekjaar

 

526

 

733

Overgedragen winst

 

6.307

 

5.955

Totaal ter beschikking van de Algemene Vergadering

 

6.833

 

6.688

Verwerking

 

 

 

 

Brutodividend

 

397

 

381

Overgedragen winst

 

6.436

 

6.307

Totaal

 

6.833

 

6.688