In € miljoen

 

2018

 

2017

Bedrijfsopbrengsten

 

1.024

 

967

Omzet

 

11

 

9

Andere bedrijfsopbrengsten

 

1.013

 

959

Bedrijfskosten

 

–982

 

–829

Bedrijfsresultaat

 

42

 

138

Financiële kosten en opbrengsten

 

495

 

617

Winst van het boekjaar vóór belasting

 

537

 

755

Belastingen

 

–11

 

–23

Winst van het boekjaar

 

526

 

733

Te bestemmen winst van het boekjaar

 

526

 

733

De winst van het boekjaar van Solvay nv kwam in 2018 uit op € 526 miljoen, tegenover € 733 miljoen in 2017.

Dit omvat:

  • het bedrijfsresultaat bedraagt € 42 miljoen, vergeleken met € 138 miljoen in 2017. Deze daling is vooral toe te schrijven aan lagere doorbelastingen naar dochterondernemingen
  • financiële kosten en opbrengsten waarvan:
  • dividenden ontvangen van verschillende financiële deelnemingen ten bedrage van € 177 miljoen, vergeleken met € 239 miljoen in 2017;
  • het verschil tussen ontvangen en betaalde rente op financieringsactiviteiten ten bedrage van € -62 miljoen, vergeleken met een bedrag van € -102 miljoen in 2017;
  • overige netto financiële winst van € 380 miljoen voornamelijk dankzij de inbreng van de aandelen Ausimont in Solvay Holding Inc (€ 367 miljoen) vergeleken met een winst van € 481 miljoen in 2017 als gevolg van de verkoop van deelnemingen binnen de Groep (€ 475 miljoen).

Een bedrag van € 6833 miljoen inclusief de nettowinst over het jaar is beschikbaar voor uitkering.