In oktober 2009 klaagde de openbare aanklager van het Strafhof van Alessandria (Italië) diverse personen aan (onder wie medewerkers en oud-medewerkers van Solvay en Ausimont SpA, nu Solvay Specialty Polymers Italy - SSPI) wegens vermeende schendingen van de milieuwetgeving en de volksgezondheidswetgeving. De voorlopige claims van de deelnemende burgerlijke partijen bedroeg ongeveer € 105 miljoen.

In december 2015 veroordeelde het Hof van Assisen van Alessandria drie lokale managers van Solvay/SSPI tot een gevangenisstraf evenals een burgerlijke schadevergoeding van ongeveer € 400.000.

Er is door alle partijen beroep aangetekend bij het Strafhof van Turijn, wat in juni 2018 tot de volgende uitspraak heeft geleid: 1) vrijspraak voor twee van de SSPI-managers; 2) veroordeling van de drie managers van Solvay/SSPI teruggebracht tot 20 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf; 3) schadevergoeding voor burgerlijke partijen gehandhaafd op € 400.000, maar overige burgerlijke claims zijn afgewezen; 4) de aanklacht inzake milieuschade is vervallen; 5) SSPI is geen schadevergoeding verschuldigd aan de gemeente Alessandria. De termijn om verder beroep aan te tekenen bij het Hof van Cassatie loopt nog.

Sinds eind 2016 zijn zeventien burgerlijke procedures voor de burgerlijke rechtbank van Livorno (Italië) gebracht door oud-medewerkers en familieleden van overleden medewerkers van de Rosignano-fabriek. Zij eisen schadevergoeding (voorlopig vastgesteld op € 9 miljoen) voor ziektes die zouden zijn ontstaan door blootstelling aan asbest. Tot nu toe zijn drie van de zeventien procedures verworpen.