Beschrijving risico

Risico's kunnen voortvloeien uit het mogelijk niet naleven van:

 • De gedragscode van Solvay en alle daaraan bijdragende beleidsmaatregelen en procedures;
 • Wet- en regelgeving in de rechtsgebieden waarin Solvay actief is.

Voorbeelden:

 • Er niet in slagen deugdelijk bestuur in een joint venture te implementeren;
 • Directe of indirecte betrokkenheid bij schending van mensenrechten;
 • Het opzettelijk manipuleren van financiële verslaggeving, corruptie of het omzeilen van interne controles.

Preventie en bestrijding

De Gedragscode van Solvay, beleidsmaatregelen en procedures:

 • Van toepassing op medewerkers, belangrijke leveranciers en joint ventures waarin Solvay een meerderheidsbelang heeft;
 • Verschillende trainingen en informatievoorziening over gedragsrisico's gerealiseerd.

Speciale trainingen om specifieke risico's in te dammen bevatten:

 • Maatregelen tegen omkoping en corruptie, concurrentiebelemmerend gedrag, GETS (Gift & Entertainment Tracking System);
 • Mensenrechten in bedrijfsbeleid: implementatie, bestuur en training;
 • Groepsbreed Speak Up-programma om overtreding van regels te melden, direct aan het management of aan een externe hulplijn.

Belangrijkste activiteiten 2018

 • Meer dan 80% van de medewerkers hebben een training gehad in de gedragscode van Solvay, waarbij een grote verscheidenheid aan talen zijn toegevoegd aan de online opleidingscatalogus voor de Gedragscode;
 • Een Global Human Rights Committee is ingesteld om de implementatie van beleid, naleving en training op het gebied van het mensenrechtenbeleid binnen de Groep te overzien;
 • Anti-omkopings- en anti-corruptieopleiding (ABAC) van meer dan 1800 leidinggevenden en medewerkers in kwetsbare posities.