Beschrijving risico

  • De blootstelling van Solvay vloeit voort uit het risico dat derden een letsel oplopen dan wel gezondheids- of eigendomschade lijden door gebruik van een Solvay-product, evenals de daaruit voortvloeiende juridische procedures;
  • Onjuist gebruik van een van de producten van Solvay in de fabriek van een klant, in toepassingen of op markten waarvoor dit product niet is ontwikkeld, of gebruik door een klant op een manier die niet is goedgekeurd door Solvay;
  • Mogelijke gevolgen van een ondeugdelijk product kunnen zijn blootstelling aan aansprakelijkheid voor letsels of (gezondheids-)schade en terugroepacties. Het risico voor productaansprakelijkheid is over het algemeen groter voor producten die worden gebruikt in de gezondheidszorg en in de voedingsmiddelen- en veevoedersectoren;
  • De mogelijkheid dat goedkeuring voor gebruik van het product wordt geweigerd vanwege de aanwezigheid van ZZS (Zeer Zorgwekkende Stoffen).

Preventie en bestrijding

  • De inhoud van Solvay Safety Data Sheets (SDS) wordt geharmoniseerd door de wereldwijde implementatie van een gemeenschappelijk SAP-systeem voor de Groep. Het SAP-systeem is echter nog niet geïmplementeerd voor Composite Materials; voor deze GBU is de start gepland voor medio 2019;
  • Met name voor ZZS inventariseren alle GBU's jaarlijks welke van dergelijke stoffen in hun verkochte producten zaten. De doelstelling is om in 2020 een volledige risicobeoordeling af te ronden en analyse van, indien beschikbaar, veiliger alternatieven;
  • Voor alle producten worden de SDS voortdurend bijgewerkt en wereldwijd verspreid aan alle klanten en in de juiste taal. Global Business Units zorgen ervoor dat SDS ten minste elke drie jaar worden herzien, voor alle producten die zij op de markt brengen;
  • Terugroepacties worden ontwikkeld en toegepast, zoals beschreven in de product-stewardshipprogramma's;
  • Verzekeringen zorgen voor de beperking van de financiële gevolgen van het risico op productaansprakelijkheid, zowel voor het terugroepen van eigen producten als producten van derden.

Belangrijkste activiteiten 2018

De productveiligheidsprocedure van Solvay, die de risico's in verband met de producten van Solvay identificeert, is aangepast aan nieuwe wettelijke eisen en additionele mogelijke risico's (juridisch, bevoorradingsketen ...) Alle GBU's werken momenteel aan de implementatie van deze procedure waarbij de prioriteit ligt op de vereiste risicobeoordelingen in de productportefeuille en een periodieke risicobeoordeling van de meest gevoelige producttoepassingen.