Beschrijving risico

Een ernstig ongeval zoals brand, explosie of het vrijkomen van schadelijke stoffen kan leiden tot dodelijke ongelukken of levensveranderend letsel, schade aan het milieu of schade aan lokale gemeenschappen.

Dodelijk ongeluk of levensveranderend letsel dat geen verband houdt met een ernstig ongeval

Preventie en bestrijding

De aanpak van Solvay inzake veiligheid op het werk is in ontwikkeling. Hoewel het aantal mensen dat letsel oploopt op onze productiefaciliteiten gestaag daalt, was er in de afgelopen paar jaar sprake van gemiddeld één dodelijk ongeluk per jaar.

In 2018 heeft Solvay gewerkt aan een klimaat waarin alle medewerkers er gezamenlijk op toezien dat iedereen op het einde van de dag veilig thuis komt.

Veiligheid op het werk:

Met het Safety Excellence-initiatief wil Solvay de betrokkenheid van medewerkers binnen de gehele onderneming vergroten door onder andere:

 • De Dag van de Veiligheid;
 • Veiligheidsbezoeken voor leidinggevenden;
 • Op gedrag gebaseerde veiligheidsprogramma's;
 • Nieuwsbrieven met lessen geleerd uit alle Medical Treatment Accidents (MTA) alsmede opvallende bijna-ongelukken en incidenten waarbij eerste hulp moest worden verleend;
 • Uitwisseling van beste werkwijzen;
 • Elke medewerker heeft een persoonlijke veiligheidsdoelstelling.

In 2017 heeft Solvay een 'Safety Climate Assessment'-instrument ontwikkeld, gebaseerd op de methode van Dov Zohar, om het ontwikkelingsniveau van de veiligheidscultuur per site te bepalen. Verschillende sites zijn met dit instrument gaan werken. In 2018 hebben we binnen de GBU's en op de sites workshops georganiseerd op het gebied van Safety Leadership en om het risicobewustzijn te vergroten, en hebben verschillende communicatie-/presentatiebijeenkomsten plaatsgevonden.

Solvay heeft in 2015 de Solvay Life Saving Rules (SLSR) geïntroduceerd. Deze regels hebben betrekking op werken op hoogte en het openen van procesinstallaties. Het niet goed toepassen van de juiste veiligheidsmaatregelen kan resulteren in een dodelijk ongeluk of levensveranderend letsel. Dit jaar zijn we een gezamenlijk proces gestart om de toepasselijke risico's en beperkende maatregelen verder te definiëren. Het resultaat van deze gezamenlijke inspanning was de ontwikkeling van minimumvereisten voor de SLSR's. Deze minimumvereisten waarborgen dat we een gemeenschappelijk begrip hebben van de beperkende maatregelen die nodig zijn om de risico's verbonden aan activiteiten waarop SLSR's van toepassing zijn effectief te beheersen. We verwachten dat eind 2019 alle sites zullen voldoen aan deze vereisten.

Veiligheidsresultaten worden maandelijks beoordeeld door de GBU's en het uitvoerend comité.

Procesveiligheidmanagement:

Solvay past een preventieve, op risico gebaseerde aanpak toe op basis van systematische risicoanalyses van procesveiligheid en het beheer van veranderingsprocessen.

Belangrijkste activiteiten 2018

Veiligheid op het werk:

 • De drie belangrijkste prioriteiten uit de minimumvereisten in de Solvay Life Saving Rules (SLSR) geïmplementeerd op alle sites;
 • Workshops over Safety Leaderschip en veiligheidscultuur in alle GBU's en op alle sites;
 • Medical Treatment Accident Rate: 0.54.

Procesveiligheid:

 • Bij 83% van alle sites heeft conform de vereisten van de Groep in de afgelopen vijf jaar een beoordeling plaatsgevonden van de procesgevaren (doelstelling 2020: 100%);
 • Geen situaties met hoog risico (risico 1-situaties) ouder dan één jaar.