Beschrijving risico

Een veiligheidsvoorval (zoals terrorisme, misdaad, geweld, vandalisme of diefstal) dat invloed heeft op medewerkers, sites, goederen, belangrijke informatie of intellectueel eigendom met negatieve gevolgen voor de onderneming.

Preventie en bestrijding

  • Solvay hanteert een op dreiging, risico en naleving gebaseerde beveiligingsaanpak om sites, informatie en personeel te beschermen;
  • De Group Security Director coördineert wereldwijd alle veiligheidsactiviteiten om een efficiënte beperking van veiligheidsrisico's te waarborgen;
  • Twee bestuursorganen sturen de inspanningen op het gebied van het beheer van beveiligingsrisico aan:
  • een beveiligingscommissie, voorgezeten door een lid van het uitvoerend comité;
  • een beveiligingscoördinatiewerkgroep, voorgezeten door de Group Security Director, om een continue bewaking van beveiligingsrisico’s en een optimaal beveiligingsbeleid voor de Groep te realiseren.

Belangrijkste activiteiten 2018

  • Introductie van een Security Champion binnen de bedrijfsonderdelen en functies ter bevordering van een gecoördineerde aanpak van het beheren van de veiligheidsrisico's binnen de Groep. Deze Champions vertegenwoordigen hun onderdeel binnen de beveiligingscoördinatiewerkgroep om te waarborgen dat de beheersmaatregelen aansluiten bij de bedrijfsprioriteiten;
  • Uitvoering van een gegevensbeschermingsplan om gevoelige informatie van de Groep veilig te stellen;
  • Afronding van de projecten om de veiligheid op sites met een hoog risico te verbeteren.