Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

EBITDA op een IFRS basis beliep € 2.222 mln tegenover € 2.322 mln op onderliggende basis. Het verschil van € 99 mln wordt verklaard door de volgende aanpassingen aan de IFRS cijfers, waardoor de resultaten beter te vergelijken zijn:

  • € -3 mln in “Resultaat van geassocieerde deelnemingen en joint ventures” voor het aandeel van Solvay in de financiële lasten van de Rusvinyl joint venture en de wisselkoersverliezen op de in euro uitgedrukte schuld van de joint venture, als gevolg van de 12% revaluatie van de Russische roebel over de periode. Deze elementen werden geherclassificeerd in “Netto financieringskosten”.
  • € 41 mln om het “Resultaat uit portefeuillebeheer en herevaluaties” aan te passen, exclusief afschrijvingen en waardeverminderingen. Dit resultaat omvat € 23 mln herstructureringskosten, bijna volledig te wijten aan de kosten voor het vereenvoudiginsgplan van de Groep van € 13 mln.
  • € 61 mln om het “Resultaat van historische saneringen en belangrijke juridische geschillen” aan te passen, voornamelijk voor leefmilieukosten.