Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

EBIT op IFRS basis beliep € 316 mln tegenover € 1.503 mln op onderliggende basis. Het verschil van € 1.187 mln wordt verklaard door de eerder vermelde € 99 mln aanpassingen op EBITDA niveau en € 1.087 mln op “Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen”. Deze laatste bestaan uit:

  • € 214 mln voor de niet-contante impact van de boekhoudkundige toerekening van de overnameprijs (PPA). Deze bestaat uit afschrijvingen op immateriële activa, die voor € 2 mln worden aangepast in “Kostprijs van de omzet”, € 28 mln in "Administratieve kosten", voor € 3 mln in "Onderzoek en ontwikkeling" en voor € 182 mln in "Overige operationele opbrengsten & kosten"
  • € 873 mln voor de netto impact van bijzondere waardeverminderingen, vooral voor de olie & gas goodwill en immateriële activa die niet-contant zijn en opgenomen zijn in het “Resultaat uit portefeuillebeheer en herevaluaties”.