Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

Netto-financieringskosten op IFRS basis bedroegen € -242 mln vergeleken met € -332 mln op onderliggende basis. De aanpassingen van € -90 mln aan IFRS resultaten bestaan uit:

  • € -13 mln van kosten voor de herstructurering van de financiële schuld en de terugbetaling van de US$ 800 mln obligatie.
  • € -105 mln voor herclassificatie van coupons van eeuwigdurende hybride obligaties, die onder IFRS als dividenden worden opgenomen, maar als financieringskosten in onderliggende resultaten.
  • € -18 mln herclassificatie van financiële lasten en gerealiseerd wisselkoersresultaat op de in euro uitgedrukte schuld van RusVinyl als financieringskosten. De delta van € 15 mln met de aanpassing aan EBITDA is toe te schrijven aan niet-gerealiseerde wisselkoersverliezen.
  • € 20 mln voor de netto impact van de dalende verdisconteringsvoet op de waardering van de leefmilieuvoorzieningen in de periode.