Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

Belastingen op winst op IFRS basis waren € -153 mln, tegenover lasten van € -305 mln op een onderliggende basis. De aanpassing van € -151 mln bestaat uit:

  • € -252 mln voor de impact op belastingen van de aanpassingen op het onderliggend resultaat vóór belastingen (zoals hierboven beschreven), en vooral voor de uitgestelde belasting netto-inkomsten van de olie & gas bijzondere waardevermindering (€ 167 mln).
  • € -101 mln voor belastingselementen die verband houden met voorgaande perioden, die voornamelijk voortvloeien uit wijzigingen in uitgestelde belastingvorderingen volgend op de herziening van de prognose van aanwending van fiscale verliezen.