Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

De winst van de periode toegerekend aan Solvay aandeelhouders bedroeg € 118 mln op IFRS basis, en € 1.075 mln op onderliggende basis. De delta van € 956 mln weerspiegelt de hiervoor vermelde aanpassingen aan EBIT, netto-financieringskosten, belastingen op winst en beëindigde activiteiten. Er was geen effect van minderheidsbelangen.