Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

IFRS 16 is geïmplementeerd in de financiële overzichten van de Groep sinds 1 januari 2019. Vergelijkende informatie voor 2018 wordt gepresenteerd op een niet-gecontroleerde pro forma basis alsof de implementatie had plaatsgevonden op 1 januari 2018. Deze informatie wordt aangeduid als "pro forma" of "PF".

In € miljoen

 

IFRS

Onderliggend

Toelichtingen

2019

2018 PF

% joj

2019

2018 PF

% joj

(1)

Aanbevolen dividend voor 2019

(2)

De onderliggende nettoschuld is inclusief eeuwigdurende hybride obligaties, die als eigen vermogen worden geboekt in IFRS

Netto-omzet

B1

10.244

10.257

–0,1%

10.244

10.257

–0,1%

Netto operationele kosten, exclusief waardevermindering & afschrijvingen

B2

–8.022

–8.227

+2,5%

–7.922

–7.927

+0,1%

EBITDA

B3

2.222

2.030

+9,5%

2.322

2.330

–0,4%

EBITDA-marge

 

 

 

 

22,7%

22,7%

–0,1pp

Afschrijvingen & bijzondere waardeverminderingen van activa

B4

–1.906

–1.036

–84%

–818

–777

–5,4%

EBIT

 

316

994

–68%

1.503

1.554

–3,2%

Netto-financieringskosten

B5

–242

–210

–15%

–332

–342

+2,8%

Belastingen op winst

B6

–153

–73

n.m.

–305

–303

–0,6%

Belastingvoet

B6

 

 

 

27,8%

26,1%

+1,6pp

Winst uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

B7

236

201

+18%

247

216

+14%

Winst/verlies (–) van de periode

 

157

910

–83%

1.113

1.125

–1,0%

Winst (–)/verlies toegekend aan minderheidsbelangen

 

–38

–39

–2,9%

–39

–40

–2,5%

Winst/verlies (–) toegekend aan Solvay aandeelhouders

 

118

871

–86%

1.075

1.085

–1,0%

Gewone winst/verlies (–) per aandeel (in €)

B24

1,15

8,43

–86%

10,41

10,51

–0,9%

waarvan uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

B24

–1,14

6,49

n.m.

8,02

8,42

–4,7%

Dividend(1)

B25

3,75

3,75

3,75

3,75

Kapitaalinvesteringen in voortgezette bedrijfsactiviteiten

B8

 

 

 

–826

–794

–4,0%

Kasstroomomzetting

B8

 

 

 

0,6

0,7

–1,5%

Vrije kasstroom aan Solvay aandeelhouders uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

B9

 

 

 

606

566

+7,1%

Vrije kasstroom aan Solvay aandeelhouders

B9

 

 

 

801

726

+10%

Vrije kasstroomomrekeningsratio

 

 

 

 

28%

26%

+1,8%

Netto werkkapitaal

B10

1.560

1.557

 

 

 

 

Netto werkkapitaal/omzet

B10

16%

 

 

 

 

 

Financiële nettoschuld(2)

B11

–3.586

–2.605

–38%

–5.386

–5.538

+2,8%

Onderliggende hefboomgraad

B11

 

 

 

2,0

2,1

–0,1pp

CFROI

B12

 

 

 

6,5%

6,8%

–0,3pp

ROCE

 

 

 

 

8,1%

8,2%

–0,1pp

Onderzoek & innovatie

B13

 

 

 

–336

–352

+4,7%

Onderzoek- & innovatie-intensiteit

B13

 

 

 

3,3%

3,4%

–0,2pp