Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

 

 

Gepubliceerd

In € miljoen

 

2015(1)

2016(1)

2017(1)

2018(1)

2019

(1)

Deze gegevens worden niet pro forma gepresenteerd, d.w.z.: exclusief Cytec voor 2015 en de impact van IFRS16 Huurovereenkomsten voor 2018.

(2)

Gemiddelde van de kwartalen.

(3)

De onderliggende nettoschuld omvat de eeuwigdurende hybride obligaties, opgenomen als eigen vermogen onder IFRS.

(4)

Aangezien de nettoschuld aan het einde van de periode nog niet de netto-opbrengst weergeeft die moet worden ontvangen bij de vervreemding van beëindigde bedrijfsactiviteiten, terwijl de onderliggende EBITDA de bijdrage van beëindigde bedrijfsactiviteiten uitsluit, wordt de onderliggende EBITDA aangepast om de hefboomgraad te berekenen. De onderliggende EBITDA van Polyamide werd daarom toegevoegd.

Winst- & verliescijfers

 

 

 

 

 

 

Omzet

a

11.047

11.403

10.891

11.299

11.227

Netto-omzet

b

10.578

10.884

10.125

10.257

10.244

Onderliggende EBITDA

c

1.955

2.284

2.230

2.230

2.322

Onderliggende EBITDA-marge

d

18,5%

21,0%

22,0%

21,7%

22,7%

IFRS EBIT

e

833

962

976

986

316

Onderliggende winst van de periode

f

 

907

992

1.131

1.113

IFRS winst van de periode

g

454

674

1.116

897

157

Onderliggende winst toegerekend aan Solvay aandeel

h

680

846

939

1.092

1.075

IFRS winst toegerekend aan Solvay aandeel

i

406

621

1.061

858

118

Kasstroomcijfers

 

 

 

 

 

 

Kapitaalinvesteringen

j

–1.037

–981

–822

–833

–967

waarvan uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

k

–969

–929

–716

–711

–826

Kasstroomomzetting

l = (c+k)/c

50,4%

59,3%

67,9%

68,1%

64,4%

Vrije kasstroom

m

387

876

871

989

1.072

Vrije kasstroom aan Solvay aandeelhouders

n

132

527

466

725

801

Balanscijfers

 

 

 

 

 

 

Netto werkkapitaal

o

1.557

1.396

1.414

1.550

1.560

Netto werkkapitaa/omzet

p = µ(o/a)(2)

13,4%

15,3%

13,8%

15,3%

16,0%

Onderliggende nettoschuld(3)

q = r+s

–6.579

–6.556

–5.346

–5.105

–5.386

Eeuwigdurende hybride obligaties

r

–2.200

–2.200

–2.200

–2.500

–1.800

IFRS nettoschuld

s

–4.379

–4.356

–3.146

–2.605

–3.586

Totaal eigen vermogen

t

9.668

9.956

9.752

10.624

9.625

Eigen vermogen toegerekend aan minderheidsbelangen

v

245

250

113

117

110

Eeuwigdurende hybride obligaties in eigen vermogen

u

2.188

2.188

2.188

2.486

1.789

Eigen vermogen toegerekend aan Solvay aandeel

w = t-u-v

7.234

7.518

7.451

8.021

7.725

Onderliggende hefboomgraad(4)

x = -q/c

2,82

2,60

2,17

2,01

2,00

Overige kerncijfers

 

 

 

 

 

 

CFROI

z

6,9%

6,3%

6,9%

6,9%

6,5%

Onderzoek & innovatie

A

–320

–350

–325

–352

–336

Onderzoek- & innovatie-intensiteit

B = -A/b

3,0%

3,2%

3,2%

3,4%

3,3%

Bovenstaande tabel is een historisch overzicht van de cijfers van de Groep zoals bekendgemaakt op de referentiedatum. Deze gegevens zijn niet beïnvloed door eventuele latere herbewerkingen als gevolg van perimeterwijzigingen, aanpassingen in IFRS/IAS-normen, verandering in de APM-definitiesenz, enz.

In de referentieperioden hebben zich de volgende belangrijke veranderingen voorgedaan:

 • 2015:
 • Europese chloorvinylactiviteiten ondergebracht in de joint venture Inovyn (50% Solvay, 50% Ineos) op 1 juli,
 • Overname van 100% van de aandelen van Cytec Industries Inc. op 9 december 2015. De beginbalans van Cytec is per 31 december 2015 volledig geconsolideerd binnen de Solvay Groep. De resultaten en kasstromen van Cytec voor de periode tussen 9 en 31 december zijn niet materieel, behalve voor de overnamekosten, die worden voorgesteld als Resultaat uit portefeuillebeheer en herevaluaties. Hierdoor droeg Cytec in 2015 niet bij tot de nettowinst of kasstromen van de Groep.
 • 2016:
 • Vervreemding van Solvay’s aandeel in de Inovyn joint-venture op 7 juli,
 • Acetow en Vinythai geclassificeerd als beëindigde bedrijfsactiviteiten en activa beschikbaar voor verkoop;
 • Vervreemding van de Latijns-Amerikaanse chloorvinylactiviteit Indupa op 27 december.
 • 2017:
 • Vinythai-transactie eind februari afgerond,
 • Acetow-transactie eind mei afgerond,
 • Desinvestering Polyamide-activiteiten eind september 2017 geclassificeerd als beëindigde bedrijfsactiviteiten en activa en passiva aangehouden voor verkoop.
 • 2018:
 • Polyamide-activiteiten nog steeds geclassificeerd als beëindigde bedrijfsactiviteiten en activa en passiva aangehouden voor verkoop.
 • 2019:
 • Toepassing van IFRS 16,
 • Polyamide-activiteiten nog steeds geclassificeerd als beëindigde bedrijfsactiviteiten en activa en passiva aangehouden voor verkoop sinds september 2017. De transactie werd op 31 januari 2020 afgerond. De transactie werd afgesloten op 31 januari 2020.