Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

Ontwikkeling netto-omzet op jaarbasis
(in miljoenen euro’s)

Net sales (bar chart)

De netto-jaaromzet was stabiel dankzij positieve wisselkoerseffecten. Organisch[1] daalde de netto-omzet met -2,2%, waarbij lagere volumes deels werden gecompenseerd door hogere prijzen.

Het effect van een kleinere perimeter[2] hangt voornamelijk samen met de verkoop in oktober 2018 van enkele overgebleven natriumcarbonaatactiviteiten in Egypte.

De volumes daalden -3,9% door de afnemende vraag in de automobiel-, elektronica en olie- en gasmarkten, die ongeveer 25% van de omzet van Solvay vertegenwoordigen. Deze tegenslag werd gedeeltelijk gecompenseerd door de sterke vraag naar composietmaterialen in lucht- en ruimtevaarttoepassingen. De vraag naar natriumcarbonaat en peroxide bleek veerkrachtig.

De prijzen stegen met +1,7%, profiterend van hogere prijzen voor natriumcarbonaat en peroxides.

Omzet per markt

[1] Organische groei sluit omrekening van valuta en perimetereffecten uit, evenals het effect van de implementatie van IFRS 16. De gerapporteerde groei is vergelijkbaar met de gepubliceerde pro forma cijfers van 2018, aangepast voor de implementatie van IFRS 16.

[2] Perimetereffecten omvatten verwervingen en vervreemdingen van kleinere bedrijfsactiviteiten die niet hebben geleid tot herwerking van voorgaande perioden.