Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

In € miljoen

 

2019

2018

31 december

1 januari

31 december

Voorraden

a

1.587

1.685

1.685

Handelsvorderingen

b

1.414

1.434

1.434

Overige kortlopende vorderingen

c

628

718

719

Handelsschulden

d

–1.277

–1.431

–1.439

Overige kortlopende verplichtingen

e

–792

–850

–850

Netto werkkapitaal

f = a+b+c+d+e

1.560

1.557

1.550

Omzet

g

2.710

2.830

2.830

Kwartaalomzet op jaarbasis

h = 4*g

10.841

11.321

11.321

Netto werkkapitaal/omzet

i = f/h

14,4%

13,8%

13,7%

Jaargemiddelde

j = µ(Q1,Q2,Q3,Q4)

16,0%

 

15,3%