Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

In € miljoen

 

2019

2018

31 december

1 januari

31 december

(1)

Aangezien de nettoschuld aan het einde van de periode nog niet de netto-opbrengst weergeeft die moet worden ontvangen bij de vervreemding van beëindigde bedrijfsactiviteiten, terwijl de onderliggende EBITDA de bijdrage van beëindigde bedrijfsactiviteiten uitsluit, wordt de onderliggende EBITDA aangepast om de hefboomgraad te berekenen. De onderliggende EBITDA van Polyamide werd daarom toegevoegd.

Langlopende financiële schulden

a

–3.382

–3.520

–3.180

Kortlopende financiële schulden

b

–1.132

–723

–630

Brutoschuld

c = a+b

–4.513

–4.243

–3.810

Onderliggende brutoschuld

d = c+h

–6.313

–6.743

–6.310

Overige financiële instrumenten

e

119

101

101

Geldmiddelen & kasequivalenten

f

809

1.103

1.103

Totale geldmiddelen en kasequivalenten

g = e+f

928

1.205

1.205

Nettoschuld

i = c+g

–3.586

–3.038

–2.605

Eeuwigdurende hybride obligaties

h

–1.800

–2.500

–2.500

Onderliggende nettoschuld

j = i+h

–5.386

–5.538

–5.105

Onderliggende EBITDA (laatste 12 maanden)

k

2.322

2.330

2.230

Aanpassing voor beëindigde bedrijfsactiviteiten(1)

l

366

315

305

Aangepaste onderliggende EBITDA voor de berekening van de hefboomgraad(1)

m = k+l

2.688

2.645

2.536

Onderliggende hefboomgraad(1)

 

2,0

2,1

2,0

Ontwikkeling onderliggende nettoschuld op jaarbasis
(in miljoenen euro’s)

Underlying net debt (bar chart)

De onderliggende netto financiële schuld[5] bedroeg € (5,4) miljard. De sterke operationele kasstroom van € 801 mln financierde € 387 mln aan dividenden en een aanvullende vrijwillige pensioenbijdrage van € 114 mln. Rekening houdend met andere factoren, zoals de invloed van vreemde valuta en fusies en overnames, daalde de netto financiële schuld met € 152 mln. De onderliggende hefboomratio verbeterde tot 2,0x.

Solvay betaalde in mei 2019 een hybride obligatie van € 0,70 miljard terug met een rente van 4,20%, die gedeeltelijk was voorgefinancierd met een hybride obligatie van € 0,30 miljard en een rente van 4,25%, uitgegeven in november 2018. In september 2019 loste Solvay tevens US$800 mln 3,4% obligaties met vervaldatum 2020, en verving dit gedeeltelijk met een nieuwe obligatie-uitgifte in augustus van € 600 mln en een rente van 0,50%. Deze stappen dragen bij tot een vermindering van de financiële lasten; de volledige effecten zullen in 2020 zichtbaar zijn.

[5] De onderliggende financiële nettoschuld omvat de eeuwigdurende hybride obligaties, die onder IFRS als eigen vermogen opgenomen worden.