Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

In € miljoen

 

FY 2019

FY 2018

Gepubli­ceerd

Aanpas­singen

Bere­kend

Gepubli­ceerd

Aanpas­singen

Bere­kend

(1)

Exclusief beëindigde bedrijfsactiviteiten

(2)

Momenteel geschat op 2,3% van de vervangingswaarde van vaste activa

(3)

Momenteel geschat op 28% van de onderliggende EBIT

(4)

De aanpassing weerspiegelt het kwartaalgemiddelde over het jaar.

(5)

De aanpassing weerspiegelt het verschil tussen de geschatte vervangingswaarde van goodwill en vaste activa en de boekwaarde. De veranderingen in de tijd zijn afkomstig van wisselkoersschommelingen, nieuwe investeringen en portefeuilleveranderingen. Het weerspiegelt ook het kwartaalgemiddelde over het jaar.

Onderliggende EBIT

a

1.503

 

1.503

1.554

 

1.554

Onderliggende EBITDA

b

2.322

 

2.322

2.330

 

2.330

Onderliggende resultaat uit joint ventures & geassocieerde deelnemingen

c

92

 

92

74

 

74

Ontvangen dividenden van geassocieerde deelnemingen & joint ventures(1)

d

25

 

25

25

 

25

Recurrente kapitaalinvesteringen(2)

e = -2.3%*m

 

 

–409

 

 

–388

Recurrente belastingen op het resultaat(3)

f = -28%*(a-c)

 

 

–395

 

 

–444

Recurrente kasstroomcijfers

g = b-c+d+e+f

 

 

1.450

 

 

1.449

Materiële vaste activa

h

5.472

 

 

5.454

 

 

Immateriële activa

i

2.642

 

 

2.861

 

 

Met een gebruiksrecht overeenstemmende activa

j

447

 

 

428

 

 

Goodwill

k

4.468

 

 

5.173

 

 

Vervangingswaarde van goodwill & vaste activa(4)

l = h+i+j+k

13.028

7.007

20.035

13.915

5.106

19.021

waarvan vaste activa

m

8.560

9.239

17.799

8.742

8.147

16.889

Investeringen in geassocieerde deelnemingen & joint ventures(5)

n

555

–36

519

441

1

443

Netto werkkapitaal(5)

o

1.560

233

1.793

1.550

178

1.728

Geïnvesteerd kapitaal

p = l+n+o

 

 

22.347

 

 

21.192

CFROI

q = g/p

 

 

6,5%

 

 

6,8%

Advanced Materials

 

 

 

8,9%

 

 

9,9%

Advanced Formulations

 

 

 

5,9%

 

 

6,8%

Performance Chemicals

 

 

 

8,5%

 

 

8,1%