Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

In € miljoen

 

2019

2018

Kosten van onderzoek & ontwikkeling

a

–323

–297

Subsidies verrekend in ifrs kosten van onderzoek & ontwikkeling

b

26

25

Afschrijvingen & bijzondere waardeverminderingen van activa omvat in kosten van onderzoek & ontwikkeling

c

–83

–59

Kapitaalinvesteringen in onderzoek & innovatie

d

–70

–89

Onderzoek & innovatie

e = a-b-c+d

–336

–352

Advanced Materials

 

–157

–171

Advanced Formulations

 

–94

–97

Performance Chemicals

 

–25

–27

Corporate & Business Services

 

–60

–58

Netto-omzet

f

10.244

10.257

Advanced Materials

 

4.512

4.385

Advanced Formulations

 

2.846

3.057

Performance Chemicals

 

2.879

2.808

Corporate & Business Services

 

6

7

Onderzoek- & innovatie-intensiteit

g = -e/f

3,3%

3,4%

Advanced Materials

 

3,5%

3,9%

Advanced Formulations

 

3,3%

3,2%

Performance Chemicals

 

0,9%

1,0%

De O&I-inspanning is in de loop van 2019 afgenomen als gevolg van groepsbrede programma’s voor operationele kostenreductie. De inspanningen op het gebied van Corporate R&I werden sterk geheroriënteerd naar de materiaalsector ter voorbereiding van de nieuwe G.R.O.W.-strategie.