Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

De kosten voor grondstoffen voor de Groep bedroegen in 2019 ongeveer € 2,7 miljard (€ 2,8 miljard in 2018). Grondstoffen kunnen onderverdeeld worden in verschillende categorieën: ruwe oliederivaten voor 36%, mineraalderivaten voor 22% (bv. glasvezel, natriumsilicaat, calciumsilicaat, fosfor, natriumhydroxide,…), aardgasderivaten circa 11%, biochemische stoffen voor 10% (bv. glycerol, guar, vetalcohol, ethanol,…) en overige voor 20% (composieten,...).

De netto-energiekosten bedroegen in 2019 ongeveer € 0,61 miljard (€ 0,65 miljard in 2018). De energiebronnen waren gespreid over gas voor 68%, cokes, petcoke, steenkool en antraciet voor 29%, elektriciteit voor 2% en stoom, stookolie en overige voor 3%. Meer dan de helft van de kosten werden gemaakt in Europa (52%), gevolgd door Noord- en Zuid-Amerika (28%), en Azië en de rest van de wereld (20%).

Wat de energielevering betreft, implementeert Solvay al vele jaren consequent programma’s om het energieverbruik te verminderen. Ook al hebben we industriële activiteiten die veel energie verbruiken, voornamelijk in Europa (fabrieken voor synthetisch natriumcarbonaat, peroxides), we hebben ook een aantal industriële activiteiten met een relatief lage energieinhoud, gemeten als een percentage van de verkoopprijs. Dit geldt met name voor de fluorpolymeren-activiteiten. Om de energievoetafdruk van de Groep te verkleinen, heeft Solvay het SOLWATT energiebesparingsprogramma opgedreven, om de industriële productieprocessen die betrokken zijn bij de energieproductie en -levering te blijven verbeteren. Ten slotte heeft Solvay een nieuwe ambitie geformuleerd voor de uitstoot van broeikasgassen in 2020.